Grundejerforeningen Katrinedals Historie

Foreningen er stiftet ved en generalforsamling 13. juni 1916 og dens område dækker en væsentlig del af det areal, der henhørte under landbrugs-
ejendommen Katrinedal, hvis bygninger for en stor dels vedkommende var beliggende på ejendommen matrikel nr. 1573, Dronninglundvej 2-4 Vanløse, over for det grønne areal "Trekanten".


  
  Katrinedals stuehus
 

Foreningen omfatter 218 ejendomme, der ved deklaration, tinglyst på de enkelte ejendomme, er pligtige til at være medlemmer af foreningen.

 Til top/ Til G/F Katrinedal

Opdateret d. 9.3.2010