LIDT HISTORIE

Fossgaarden i 1923
Fossgaarden i 1923 før man byggede dæmningen til jernbanen
Foto: Københavns Bymuseum


    I grundejerforeningens område ligger 234 parceller, på grunde, udstykket af den gamle „Fossgaarden"s jorder. Bindingsværkhuset på hjørnet af Fossgårdsvej og Thyborøn Allé var oprindeligt en del af „Fossgaarden".

Udstykningens vejplan blev godkendt af myndighederne i 1915 og foreningen blev stiftet den 27. august 1918.
Gl.kort
Kilde: Kort- og matrikelstyrelsen
  Foreningens veje er dels offentlige (Jyllingevej, Ålekistevej og Vanløse Byvej) - dels private fællesveje.

Kortet er fra 1915 før Jyllingevej blev dannet og grænserne til Fossgaardens jord ses tydeligt.


  Til top / Til Grf. Fossgaarden

Opdateret d. 25.1.2007