Regnskab og investeringsoversigt

 • Regnskab for 2014-2015 og
 • Investeringsoversigt 2014-2018

 • Regnskab for 2013-2014 og
 • Investeringsoversigt 2013-2017

 • Regnskab for 2012-2013 og
 • Investeringsoversigt 2012-2016

 • Regnskab for 2011-2012 og
 • Investeringsoversigt 2011-2015

 • Regnskab for 2010-2011 og
 • Investeringsoversigt 2010-2014

 • Regnskab for 2009-2010 og
 • Investeringsoversigt 2009-2013

 • Regnskab for 2008-2009 og
 • Investeringsoversigt 2008-2012

 • Regnskab for 2007-2008 og
 • Investeringsoversigt 2007-2011

 • Regnskab for 2006-2007 og
 • Investeringsoversigt 2006-2010


Resultatopgørelse for 2014/15

Indtægter:
Vejbidrag (50x1.500,00 kr.)75.000,00
Renteindtægter0,00
Ejendomsmæglergebyrer600,00
Indtægter i alt75.600,00

Udgifter:
Forsikring1.559,64
Beplantning0,00
Fortove og brønde0,00
Div. driftsudgifter (vejdag mm)6.207,70
Generalforsamling777,94
Foreninger1.245,00
Gebyrer, blanketter m.v.386,00
Udgifter i alt10.176,28

Årets resultat65.423,72


Balance pr. 30.04.2015
Aktiver:
Danske Bank105.248,06
FinansNetbanken14.887,69
Skyldige vejbidrag, 2014-1518.000,00
Skyldige vejbidrag, tidligere år0,00
Aktiver i alt138.135,75

Passiver:
Skyldige beløb3.719,70
Egenkapital 2013-1468.992,33 
Årets resultat65.423,72 
Passiver i alt138.135,75

Vanløse, den 26.05.2015

Steen Petersen
Kasserer

 

Regnskabet er revideret, bankbeholdningernes tilstedeværelse er konstateret.
Jens Askov
Formand

Peter Peitersen
Bestyrelsesmedlem
Søren Lund
RevisorInvesteringsoversigt 2014-2018

Investeringsoversigt 2014-18
med kontingent på 1.500 kr.
 
2014-15

2015-16

2016-17

2017-18
  budget regnskab budget  budget  budget
Generel driftsudgift 10.000 10.200 20.000 20.000 20.000
Asfalt & brønde 0 0 10.000 15.000 15.000
Vejtræer 15.000 0 0 20.000 20.000
Fortove og kantsten 0 0 95.000 0 0
I alt 25.000 10,200 125.000 55.000 55.000
 
Likviditetsoversigt 2014-18
 
2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Egenkapital, primo

69.000

69.000

134.400

84.400

104.400
Indtægter 75.000 75.600 75.000 75.000 75.000
Udgifter 25.000 10.200 125.000 55.000 55.000
Egenkapital, ultimo 119.000 134.400 84.400 104.400 124.000Resultatopgørelse for 2013/14

Indtægter:
Vejbidrag (50x1.500,00 kr.)75.000,00
Renteindtægter0,00
Ejendomsmæglergebyrer900,00
Indtægter i alt75.900,00

Udgifter:
Forsikring1.542,46
Beplantning21.625,00
Fortove og brønde68.675,00
Div. driftsudgifter (vejdag mm)4.000,70
Generalforsamling1.360,23
Foreninger445,00
Gebyrer, blanketter m.v.485,25
Udgifter i alt98.133,64

Årets resultat-22.233,64


Balance pr. 30.04.2014
Aktiver:
Danske Bank43.604,64
FinansNetbanken14.887,69
Skyldige vejbidrag, 2013-1410.500,00
Skyldige vejbidrag, tidligere år0,00
Aktiver i alt68.992,33

Passiver:
Skyldige beløb0,00
Egenkapital 2012-1391.225,97 
Årets resultat-22.233,64 
Passiver i alt68.992,33

Vanløse, den 15.05.2014

Steen Petersen
Kasserer

 

Regnskabet er revideret, bankbeholdningernes tilstedeværelse er konstateret.
Jens Askov
Formand

Peter Peitersen
Bestyrelsesmedlem
Søren Lund
RevisorInvesteringsoversigt 2013-2017

Investeringsoversigt 2013-17
med kontingent på 1.500 kr.
 
2013-14

2014-15

2015-16

2016-17
  budget regnskab budget  budget  budget
Generel driftsudgift 10.000 7.800 10.000 10.000 10.000
Asfalt 0 0 0 0 0
Vejtræer 0 21.600 15.000 15.000 25.000
Fortove og brønde 73.000 68.700 0 110.000 75.000
I alt 83.000 98.100 25.000 135.000 110.000
 
Likviditetsoversigt 2013-17
 
2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Egenkapital, primo

91.200

91.200

69.000

119.000

59.000
Indtægter 75.000 75.900 75.000 75.000 75.000
Udgifter 83.000 98.100 25.000 135.000 110.000
Egenkapital, ultimo 83.200 69.000 119.000 59.000 24.000Resultatopgørelse for 2012/13

Indtægter:
Vejbidrag (50x1.500,00 kr.)75.000,00
Renteindtægter0,00
Ejendomsmæglergebyrer0,00
Indtægter i alt75.000,00

Udgifter:
Forsikring1.524,26
Beplantning0,00
Fortove og brønde105.787,50
Div. driftsudgifter (vejdag mm)3.535,65
Generalforsamling2.843,10
Foreninger245,00
Gebyrer, blanketter m.v.300,00
Udgifter i alt114.235,51

Årets resultat-39.235,51


Balance pr. 30.04.2013
Aktiver:
Danske Bank62.838,28
FinansNetbanken (Jyske Bank)14.887,69
Skyldige vejbidrag, 2012-1313.500,00
Skyldige vejbidrag, tidligere år0,00
Aktiver i alt91.225,97

Passiver:
Skyldige beløb0,00
Egenkapital 2011-12130.461,48 
Årets resultat-39.235,5191.225,97
Passiver i alt91.225,97

Vanløse, den 21.05.2013

Steen Petersen
Kasserer

 

Regnskabet er revideret, bankbeholdningernes tilstedeværelse er konstateret.
Jens Askov
Formand

Peter Peitersen
Bestyrelsesmedlem
Søren Lund
RevisorInvesteringsoversigt 2012-2016

Investeringsoversigt 2012-16
med kontingent på 1.500 kr.
 
2012-13

2013-14

2014-15

2015-16
  budget regnskab budget  budget  budget
Generel driftsudgift 10.000 8.400 10.000 10.000 10.000
Asfalt 0 0 0 0 0
Vejtræer 0 0 0 40.000 40.000
Fortove og brønde 96.000 105.800 73.000 0 0
I alt 106.000 114.200 83.000 50.000 50.000
 
Likviditetsoversigt 2012-16
 
2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

Egenkapital, primo

130.400

130.400

91.200

83.200

108.200
Indtægter 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Udgifter 106.000 114.200 83.000 50.000 50.000
Egenkapital, ultimo 99.400 91.200 83.200 108.200 133.200
Resultatopgørelse for 2011/12

Indtægter:
Vejbidrag (50x1.250,00 kr.)62.500,00
Renteindtægter14,22
Ejendomsmæglergebyrer300,00
Indtægter i alt62.814,22

Udgifter:
Forsikring1.486,00
Beplantning2.258,00
Fortove og brønde0,00
Div. driftsudgifter (vejdag mm)5.095,48
Generalforsamling1.475,50
Foreninger445,00
Gebyrer, blanketter m.v.420,00
Udgifter i alt11.179,98

Årets resultat51.634,24


Balance pr. 30. april 2012
Aktiver:
Danske (BG) Bank104.323,79
Finansbanken (tidl. Eik Bank)14.887,69
Skyldige vejbidrag, 2011-1211.250,00
Skyldige vejbidrag, tidligere år0,00
Aktiver i alt130.461,48

Passiver:
Skyldige beløb0,00
Egenkapital 2010-1178.827,24 
Årets resultat51.634,24130.461,48
Passiver i alt130.461,48

Vanløse, den 15.05.2012

Steen Petersen
Kasserer

 

Regnskabet er revideret, bankbeholdningernes tilstedeværelse er konstateret.
Jens Askov
Formand

Peter Peitersen
Bestyrelsesmedlem
Søren Lund
RevisorInvesteringsoversigt 2011-2015

Investeringsoversigt 2011-15
med kontingent på 1.500 kr.
 
2011-12

2012-13

2013-14

2014-15
  budget regnskab budget  budget  budget
Generel driftsudgift 10.000 8.900 10.000 10.000 10.000
Asfalt 0 0 0 0 0
Vejtræer 5.000 2.300 0 0 40.000
Fortove og brønde 45.000 0 96.000 104.000 0
I alt 60.000 11.200 106.000 114.000 50.000
 
Likviditetsoversigt 2011-15
 
2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Egenkapital, primo

78.800

78.800

130.400

99.400

60.400
Indtægter 62.500 62.800 75.000 75.000 75.000
Udgifter 60.000 11.200 106.000 114.000 50.000
Egenkapital, ultimo 81.300 130.400 99.400 60.400 85.400Resultatopgørelse for 2010/11

Indtægter:
Vejbidrag (50x1.250,00 kr.)62.500,00
Renteindtægter29,08
Ejendomsmæglergebyrer0,00
Indtægter i alt62.529,08

Udgifter:
Forsikring1.459,75
Beplantning53.375,00
Fortove og brønde8.125,00
Div. driftsudgifter (vejdag mm)1.937,05
Generalforsamling1.275,40
Foreninger445,00
Gebyrer, blanketter m.v.300,00
Udgifter i alt66.917,20

Årets resultat-4.388,12


Balance pr. 30. april 2011
Aktiver:
Danske (BG) Bank52.778,67
Finansbanken (tidl. Eik Bank)14.873,47
Skyldige vejbidrag, 2010-1111.250,00
Skyldige vejbidrag, tidligere år0,00
Aktiver i alt78.902,14

Passiver:
Skyldige beløb74,90
Egenkapital 2009-1083.215,36 
Årets resultat-4.388,1278.827,24
Passiver i alt78.902,14

Vanløse, den 21.05.2011

Steen Petersen
Kasserer

 

Regnskabet er revideret, bankbeholdningernes tilstedeværelse er konstateret.
Jens Askov
Formand

Peter Peitersen
Bestyrelsesmedlem
Søren Lund
RevisorInvesteringsoversigt 2010-2014

Investerings-
oversigt 2010-14
2010-11 2011
-12
2012
-13
2013
-14
  budget regnskab budget  budget  budget
Generel driftsudgift 10.000 5.400 10.000 10.000 10.000
Asfalt 0 0 0 0 0
Vejtræer 30.000 53.400 5.000 5.000 35.000
Fortove og brønde 20.000 8.100 45.000 45.000 15.000
I alt 60.000 66.900 60.000 60.000 60.000

 
Likviditets-
oversigt 2010-14
2009-10 2011
-12
2012
-13
2013
-14

Egenkapital, primo

83.200

83.200

78.800

81.300

83.800
Indtægter 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500
Udgifter 60.000 66.900 60.000 60.000 60.000
Egenkapital, ultimo 85.700 78.800 81.300 83.800 86.300Resultatopgørelse for 2009/10

Indtægter:
Vejbidrag (50x1.250,00 kr.)62.500,00
Renteindtægter557,52
Ejendomsmæglergebyrer0,00
Indtægter i alt63.057,52

Udgifter:
Forsikring1.428,50
Beplantning0,00
Vejvedligeholdelse61.126,45
Generalforsamling2.449,45
Foreninger445,00
Gebyrer, blanketter m.v.546,25
Projekt: Hastighedsdæmpende foranstaltninger86.875,00
Udgifter i alt152.870,65

Årets resultat-89.813,13


Balance pr. 30. april 2010
Aktiver:
Danske (BG) Bank58.370,97
Eik Bank14.844,39
Skyldige vejbidrag, 2009-1010.000,00
Skyldige vejbidrag, tidligere år0,00
Aktiver i alt83.215,36

Passiver:
Skyldige beløb0,00
Egenkapital 2008-09173.028,49 
Årets resultat-89.813,1383.215,36
Passiver i alt83.215,36

Vanløse, den 26.05.2010

Steen Petersen
Kasserer

 

Regnskabet er revideret, bankbeholdningernes tilstedeværelse er konstateret.
Jens Askov
Formand

Peter Peitersen
Bestyrelsesmedlem
Søren Lund
RevisorInvesteringsoversigt 2009-2013

Investerings-
oversigt
2009-10 2010
-11
2011
-12
2012
-13
  budget regnskab budget  budget  budget
Generel driftsudgift 10.000 4.900 10.000 10.000 10.000
Asfalt 0 0 0 0 0
Vejtræer 10.000 0 25.000 15.000 15.000
Fortove og brønde 20.000 14.800 25.000 25.000 25.000
Hastighedsdæmp.
foranstaltninger

87.000

86.900

0

0

0
Retabl. af hjørnet
Rødtjørnevej

47.000

46.300

0

0

0
I alt 174.000 152.900 60.000 50.000 50.000

 
Likviditets-
oversigt:
2009-10 2010
-11
2011
-12
2012
-13

Egenkapital, primo

173.000

173.000

83.200

85.700

98.200
Indtægter 62.500 63.100 62.500 62.500 62.500
Udgifter 174.000 152.900 60.000 50.000 50.000
Egenkapital, ultimo 61.500 83.200 85.700 98.200 110.700Resultatopgørelse for 2008/09

Indtægter:
Vejbidrag (50x1.250,00 kr.)62.500,00
Renteindtægter2.090,25
Ejendomsmæglergebyrer0,00
Indtægter i alt64.590,25

Udgifter:
Forsikring1.374,00
Beplantning0,00
Vejvedligeholdelse6.888,43
Generalforsamling1.167,15
Foreninger445,00
Gebyrer, blanketter m.v.310,00
Projekt: Hastighedsdæmpende foranstaltninger3.000,00
Udgifter i alt13.184,58

Årets resultat51.405,67


Balance pr. 30. april 2009
Aktiver:
Danske (BG) Bank116.932,74
Eik Bank46.973,75
Skyldige vejbidrag, 2008-0910.000,00
Skyldige vejbidrag, tidligere år0,00
Aktiver i alt173.906,49

Passiver:
Skyldige beløb878,00
Egenkapital 2007-08121.622,82 
Årets resultat51.405,67173.028,49
Passiver i alt173.906,49

Vanløse, den 6.05.2009

Steen Petersen
Kasserer

 

Regnskabet er revideret, bankbeholdningernes tilstedeværelse er konstateret.
Jens Askov
Formand

Peter Peitersen
Bestyrelsesmedlem
Søren Lund
RevisorInvesteringsoversigt 2008-2012

Investerings-
oversigt
2008-09 2009
-10
2010
-11
2011
-12
  budget regnskab budget  budget  budget
Generel driftsudgift 10.000 10.200 10.000  10.000  10.000
Asfalt 0 0 0
Vejtræer 25.000 0 10.000  30.000  25.000
Fortove og brønde 10.000 0 20.000  10.000  15.000
Hastighedsdæmp.
foranstaltninger

75.000 

3.000

87.000*

0

0
Retablering af hjørnet Rødtjørnevej
 

47.000*

0

0
I alt 120.000 13.200   174.000  50.000  50.000

 
Likviditets-
oversigt:
2008-09 2009
-10
2010
-11
2011
-12

Egenkapital, primo

121.600

121.600

173.000

61.500

74.000
Indtægter 62.500 64.600 62.500 62.500 62.500
Udgifter 120.000 13.200 174.000 50.000 50.000
Egenkapital, ultimo 64.100 173.000 61.500 74.000 86.500

*) Hastighedsdæmpende foranstaltninger og opretning af hjørnet ved Rødtjørnevej - tilbudspriser for de igangsatte projekterResultatopgørelse for 2007/08

Indtægter:
Vejbidrag (50x1.250,00 kr.)62.500,00
Renteindtægter3.098,10
Ejendomsmæglergebyrer900,00
Indtægter i alt66.498,10

Udgifter:
Forsikring1.315,50
Beplantning45.625,00
Vejvedligeholdelse3.289,95
Generalforsamling2.412,65
Foreninger445,00
Gebyrer, blanketter m.v.310,00
Udgifter i alt53.398,10

Årets resultat13.100,00


Balance pr. 30. april 2008
Aktiver:
Danske (BG) Bank66.443,35
Eik (Skandia) Bank45.179,47
Skyldige vejbidrag, 2007-0810.000,00
Skyldige vejbidrag, tidligere år0,00
Aktiver i alt121.622,82

Passiver:
Skyldige beløb0,00
Egenkapital 2006-07108.522,82 
Årets resultat13.100,00121.622,82
Passiver i alt121.622,82

Vanløse, den 20.05.2008

Steen Petersen
Kasserer

 

Regnskabet er revideret, bankbeholdningernes tilstedeværelse er konstateret.
Jens Askov
Formand

Peter Peitersen
Bestyrelsesmedlem
Søren Lund
RevisorInvesteringsoversigt 2007-2011

Investerings-
oversigt
2007-08 2008
-09
2009
-10
2011
-11
  budget regnskab budget  budget  budget
Generel driftsudgift 10.000 7.800 10.000  10.000  10.000
Asfalt 0 0 0
Vejtræer 50.000 45.600 25.000  25.000
Fortove og brønde 0 0 10.000  15.000  15.000
Hastighedsdæmp.
foranstaltninger

80.000 

0

75.000*

37.500*

0
I alt 140.000 53.400   120.000  62.500  50.000

 
Likviditets-
oversigt:
2007-08 2008
-09
2009
-10
2010
-11

Egenkapital, primo

108.500

108.500

121.600

64.100

64.100
Indtægter 62.500 66.500 62.500 62.500 62.500
Udgifter 140.000 53.400 120.000 62.500 50.000
Egenkapital, ultimo 31.000 121.600 64.100 64.100 76.600

*) Hastighedsdæmpende foranstaltning ved Rødtjørnevej - projekt under udarbejdelseResultatopgørelse for 2006/07

Indtægter:
Vejbidrag (50x1.000,00 kr.)50.000,00
Renteindtægter2.195,36
Ejendomsmæglergebyrer800,00
Indtægter i alt52.995,36

Udgifter:
Forsikring1.259,75
Beplantning4.875,00
Vejvedligeholdelse70.998,80
Generalforsamling2.448,15
Foreninger345,00
Gebyrer, blanketter m.v.518,25
Udgifter i alt80.444,95

Årets resultat  - -27.449,59


Balance pr. 30. april 2007
Aktiver:
BG Bank94.564,04
Skandia Bank87.787,28
Skyldige vejbidrag, 2006-0711.000,00
Skyldige vejbidrag, tidligere år0,00
Aktiver i alt193.351,32

Passiver:
Skyldige beløb (NCC - asfalt mm)84.828,50
Egenkapital 2005-06135.972,41 
Årets resultat- 27.449,59108.522,82
Passiver i alt193.351,32

Vanløse, den 22.05.2007

Steen Petersen
Kasserer

 

Regnskabet er revideret, bankbeholdningernes tilstedeværelse er konstateret.
Jens Askov
Formand

Peter Peitersen
Bestyrelsesmedlem
Søren Lund
RevisorInvesteringsoversigt 2006-2010

Investerings-
oversigt
2006-07 2007
-08
2008
-09
2009
-10
  budget regnskab budget budget budget
Generel driftsudgift 10.000 9.400 10.000  10.000 10.000
Asfalt 70.000 66.200 0 0
Vejtræer 0 4.900 50.000a 0 20.000
Fortove og brønde 15.000 0 25.000 0
Hastighedsdæmp.
foranstaltninger

0

0

80.000b

0

0
I alt 95.000 80.500   140.000  35.000 30.000

 
Likviditets-
oversigt:
2006-07 2007
-08
2008
-09
2009
-10

Egenkapital, primo

136.000

136.000

108.500

31.000

58.500
Indtægter 51.000 53.000 62.500 62.500 62.500
Udgifter 95.000 80.500 140.000 35.000 30.000
Egenkapital, ultimo 92.000 108.500 31.000 58.500 91.000

a)Udvidelse af alléen af vejtræer skønnet udgift kr. 50.000

b) Hastighedsdæmpende foranstaltning ved Rødtjørnevej - projekt under udarbejdelse Til top /Til Damstiens Vejforening

Opdateret d. 7.6.2015