Damstiens historie

Fotos kan klikkes op til stor størrelse     

I 1890erne var der ved Rosen Allé sommerboliger, hvor københavnere tilbragte sommeren på landet, og nogle gartnerier. Udstykning og byggeri af helårsboliger tog fart omkring 1920, igen i 1930’erne og omkring 1970. Damstien har en varieret bebyggelse og nogle af de store grunde er udstykket, så der nu er en del koteletgrunde.

 
Klik til stort foto
Damstien i 1950'erne
 

I 1928 fik Rosen Allé ændret navn til det nuværende Damstien.

Damstiens Vejforening blev etableret i 1928, hvor nogle beboere overtog vejen med rettigheder og forpligtelser fra et udstykningsselskab, som var gået konkurs.

Søkrogen blev etableret i 1930’erne i forbindelse med anlæggelsen af Damstien fra Rødtjørnevej til Ved Damhussøen.


Klik til stort foto
Damstien nr. 23-25 i 1929
  Vejtræerne er Bornholmsk Røn, Selje røn. Træernes alder kan ikke fastslås nøjagtigt. De formodes at være plantet omkring år 1900. Der er nu 39 gamle træer og 19 nyplantede. De gamle træer vil gå ud i de kommende år. Vi håber det sker lidt efter lidt. Det koster 6-7000 kr. at fælde og nyplante et træ.  

Damstiens vejbane blev renoveret i 1934 med genbrugsmaterialer fra en omlægning af Finsensvej. I øvrigt er årsagen til den store afstand mellem husrækkerne på Damstien, at der var planer om at føre Finsensvej igennem til Rødovre. Her er der også sat plads af til den aldrig etablerede parallelvej til Roskildevej.

Damstiens rabatter var græsrabatter indtil midt i 1950’erne, hvor de blev gravet op og forsynet med et 15 cm lag slagger og grus, fordi parkerede biler kørte rabatten op. Samtidig blev der lagt fliser på fortovene.

Damstien har parkbelysning, som blev etableret først i 1980’erne.

I 1980erne blev Damstiens Vejforening udvidet med Søkrogen og den nye del af Damstien. Det skete for at kunne gennemføre omdannelsen til stillevej.

I forbindelse med retableringen efter opgravningen til fjernvarme fik den største del af Damstien ny asfaltbelægning. På en generalforsamling har vejforeningens medlemmer vedtaget at opretholde en højere standard for vejbelægningen, end den kommunen anbefaler. Det skyldes bl.a., at Damstien har en del gennemkørende trafik til de øvrige veje i kvarteret.


Til top/ Til Damstiens Vejforening

Opdateret d. 20.7.2007