I Grundejernes abc
i afsnittet: Vejene

findes
oversigt og henvisninger til en række love og
Københavns Kommunes regler for bl.a.:

•   Parkering   
 NB.: På Damstien er der givet tilladelse til parkering
 på grusrabatten indenfor det område, der er
 afgrænset med P-Skilte.
•   Anden anvendelse af vejarealet
•   Grundejerens ansvar
•   Renholdelse og snerydning
•   mm. ...

Se Grundejernes abc - her


 Til top / Til Damstiens Vejforening

Opdateret d. 25.12.2012