Damstiens Vejforening er en servitutforening.
Den har til formål at vedligeholde Damstiens
kørebane, fortove, rabatter og vejtræer.

Den omfatter 50 grunde ved Damstien og Søkrogen, samt Ålekistevej 11, der har udkørsel til Damstien. Damstien 31 og 33 er ikke med i vejforeningen, men kan optages i foreningen.

Damstien og Søkrogen er stilleveje med 5 bump.

Der er mulighed for tilslutning til kabel-TV.

For bebyggelsen gælder byplanvedtægterne.

Kontingentet for 2014-2015 er 1.500 kr.

Generalforsamling afholdes hvert år i juni måned.

Bestyrelsen 2014-2015:
Formand: Jens E. Askov, Damstien 8
  tlf. 38744619
Kasserer: Steen Petersen, Damstien 15
  tlf. 29893308
Sekretær: Peter Pejtersen, Damstien 26B
  tlf. 38792873
Suppleant: Nils Johannessen, Damstien 7A
Revisor: Søren Lund, Damstien 28


Aktiviteter:
 •  Vejrengøring og container til storskrald og
haveaffald i april og november
 •  Generalforsamling i juni
 •  Grus til grusning af fortove og vejbane
 •  Nabohjælpsordning
Alle indbrud og indbrudsforsøg meddeles
direkte til politiet.
 •  Vejforeningens Internet Service
Et netværk til anvendelse, når og hvis en skade, et indbrud eller andet uheld skulle ske.
Tilmelding og kontakt varetages af Steen Petersen,
Damstien 15,

 Til top

Opdateret d. 28.6.2014