printvenlig side

I dette afsnit er der link til:

Retsinformation: www.retsinfo.dk

Vejdirektoratet: www.vd.dk

Københavns Kommune Vej & Park: www.vejpark.kk.dk

Københavns Politi og politibekendtgørelsen: www.politi.dk/Koebenhavn/da/servicemenu/forside/


Kapitel 8: Forskellig råden over private fællesveje, §§44-52.
Overskrifter i kapitel 8:
Forandringer, færdselsreguleringer m.v.. Belysning. Hegn. Skilte, Beplantning, Overkørsler og lign., Særlig brug, Ledninger i vejen.

Kapitel 10: Istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje.
Overskrifter i kapitel 10:
Grundejernes forpligtelser. Andre brugeres forpligtelser. Vejsyn. Servitutforpligtelser. Kommunens udførelse af arbejdet. Fordeling af udgifter ved samlede arbejder.

Se også cirkulæret om privatvejsloven (1985).
Se kapitel 8: og kapitel 10:


Trafikministeriets Standardregulativ for ledningsarbejder

Se Standardregulativet her.

Vej & Park:

Se Københavns Kommunes side om
Private fællesveje og
Nye regler for vejbump
Bekendtgørelse om standsning og parkering i Kbh.


Kapitel 12: Forskellige bestemmelser
Overskrifter i kapitel 12:
Vejskilte, Færdselstavler m.v., Vejnavne, Husnumre, Hegn mod vej.

Se også Cirkulæret, CIR nr 132, 1985.
Se kapitel 12.

Lov om grundejerbidrag til offentlige veje
Bidragsfordeling, se §11.

Se også Cirkulæret, CIR nr 133, 1985


Kapitel 3. Private fællesveje
Kapitel 7. Grundejernes forpligtigelser

Se også Cirkulæret, CIR nr 135, 1985

og se Vej & Parks side om
Renholdelse og snerydning af veje.


Lov om hegn  (link)

Kapitel VII A: Hegnsordningen i København.

Teknik- og miljøforvaltningens side
Hegnsbestemmelserne for København

Hegn mod vejen
Se Vej & Park's pjece "Grøn er vårens hæk"


Politibekendtgørelsen - Love og rettigheder

Se Politibekendtgørelsen her.


Færdselsloven  (link)

Kapitel 5:
Hastighed (trafiksanering, stilleveje)
Se også Cirkulæret om trafiksanering

Se Bekendtgørelse om hastighedsdæmpende vejbump

Københavns Kommune
Se Vejledning om ansøgning om trafiksanering
Se Nye regler for vejbump
Se Bekendtgørelse om standsning og parkering i Kbh.
Se Parkering Københavns oversigt over love og regler

Til top/ Til Grundejernes abc - vejene

Opdateret d. 9.12.2007