Det Offentlige, stat og kommune
  Danmark
  Det offentlige
  Forbrugerstyrelsen
  Københavns Kommune
  Miljøstyrelsen
  Politibekendtgørelsen
  Retsinformation
  borger.dk
  Statstidende - Tinglysninger
  Tvangsauktioner i Danmark

 Bolighandel
  Bolighandel, rådgivning om
  Huseftersynsordningen
  borger.dk - bl.a. råd om
    flytteoplysn.

  Realkreditrådet - bl.a.
    prisudvikling på
    ejendomsområdet

Ejendomshandel:
  Boligsiden - handel med boliger
  base1
  DanBolig
  EDC-Mæglerne
  Estate mæglerne
  Home
  Nybolig
  RealMæglerne
  RobinHus

 Byggeri
  Bygningsreglementet 2010
  Dansk Byggeri
  Byggeriets garantiordning

 Registre
  Ejendomsvurderinger i Told&Skat
  Miljø og forurening
  OIS - Offentl. Informations Server
      bl.a. BBR

 Forsyningsvirksomheder
  Københavns Energi -
    el, vand og varme

  Københavns Affaldsservice
  TDC Kabel TV - yousee.dk

 Forsikring
  Forsikringsoplysningen

 Rådgivning
  Byggecentrum
  El-råd Sikkerhedsstyrelsen
  El-sparefonden
  Energitjenesten - besparelser   Forbrugerinformation
  Det kriminalpræventive råd
  Fællesforeningen af grundejere
    i København

  Parcelhusejernes Landsforening
  Skadedyr og -bekæmpelse
  Stop Indbrud

Boligindretning og istandsættelse
Byggebranchens råd og brochurer
 Byg og bolig - råd
 Indretning af hjemmet
 Rådvad-centret, bl.a. om
     bygningsbevaring og liste
     over genbrugbrugslagre


Oplysninger om fejl og mangler, og ikke mindst gode ideer til den videre udvikling modtages gerne. Benyt e-mail basen@vanloese.dk.

Til top/ Til abc'ens forside

Opdateret d. 3.1.2014