Henvisninger

Vejlove:
 •   Trafikministeriets til enhver tid gældende bekendtgørelser af love

Anvisninger fra Københavns Kommune
 •   Bygge- og Teknikudvalgets vedtagelse af standarder for vedligeholdelse af private fællesveje i Københavns kommune
 •   "Grøn er vårens hæk", Teknisk Direktorat, Vejafdelingen

Vejdirektoratet
 •   Vejnomenklatur, dec. 1980
 •   Færdselsregulering og udstyr, Vejregel
 •   Geometrisk udformning af veje og stier i byområder, Vejregel
 •   Udbuds og anlægsforskrifter, Vejregel

Dansk Standard
 •   Betonvarer, 400
 •   Brolægning og belægningsarbejder, 1136
 •   Brosten, 136
 •   Chaussesten, 137
 •   Faskantsten, 138
 •   Vinkelkantsten, 139
 •   Kløvede kantsten, 140

Normer:
 •   Normer for Anlægsgartnerarbejder, Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre, 1992

Til top/ Til Vejenes forside

Opdateret d. 6-10-2002