Beplantning

Definition
Ved beplantning forstås her hække, buske, træer, blomster eller lignende planter, som ved aktiv indsats er plantet eller sat langs eller nær en vej.

Ukrudt betragtes ikke som en del af vejens beplantning.

Ønsket tilstand
Al beplantning skal være klippet eller beskåret således, at enhver færdsel på vejen kan foregå frit og uden risiko.

Beplantning skal være klippet eller beskåret således, at de trafikale oversigtsforhold altid er forsvarlige.

Beplantning skal være klippet og beskåret således, at vejens udstyr herunder skilte, belysning, brandhaner, postkasser m.v. (se kap. 15. Vejudstyr) altid er friholdt.

Over kørebaner skal den frie højde under beplantning være mindst 4,2 m og 40 cm af det nærmeste fortov.

Over fortove og cykelstier skal den frie højde under beplantning være mindst 2,7 m.

Beplantning må ikke brede sig ud over matrikelgrænsen mellem den tilgrænsende ejendom og fortove eller cykelstier.

Acceptabel tilstand
For såvel ny som eksisterende beplantning ved eller nær en vej er de gældende minimumskrav som beskrevet herover under punktet "Ønsket tilstand".


Tilfredsstillende tilstand
Træ beskåret til en fri højde
på min. 2,8 m. over fortov
og min. 4,2 m. over kørebane.
 
Utilfredsstillende tilstand
Træ skal beskæres til en fri
højde på min. 2,8 m. over
fortov og min. 4,2 m. over
kørebane.


Tilfredsstillende tilstand
Hækken er klippet helt ind til
grundgrænsen.
 
Utilfredsstillende tilstand
Hækken rækker ud over
fortovet, og er til gene
for færdslen.

Til top/ Til Vejenes forside

Opdateret d. 6-11-2002