Dæksler og riste

Definition
Dæksler og riste inkl. karme udgør den øvre afgrænsning af brønde eller andre bygværker i befæstede arealer.

Ønsket tilstand
Dæksler og ristes overside skal være i niveau med oversiden af den belægning hvori de er placeret.

Dæksler og riste kan være udført med faste eller "flydende" karme.

Dæksler og riste inkl. karme skal være fremstillet af jern eller beton.

Dæksler og riste inkl. karme skal være intakte og må ikke være tærede/forvitrede.

Dæksler og riste skal være egnede for anvendte karme.

Dæksler og riste inkl. karme må dog aldrig være i en sådan stand, at de frembringer en sikkerhedsmæssig risiko.

Acceptabel tilstand
For eksisterende dæksler og riste inkl. karme gælder følgende minimumskrav:

Oversiden af dæksler og riste inkl. karme må maksimalt afvige 10 mm fra oversiden af den tilgrænsende belægning. Oversiden af riste i rendesten må dog være dykket op til 50 mm i forhold til oversiden af belægningen i rendestenen.

Der kan accepteres mindre skader på dæksler og riste inkl. karme og der kan accepteres mindre tæringer/forvitringer på dæksler og riste inkl. karme.

Dæksler og riste inkl. karme må aldrig være anbragt på en sådan måde, at de frembringer en sikkerhedsmæssig risiko.

Dæksler og riste skal være egnede for anvendte karme.


Tilfredsstillende tilstand
Risten er intakt og ligger helt
plan med kørebanen.
 
Utilfredsstillende tilstand
Rist skal udskiftes til en sikker rist.

Til top/ Til Vejenes forside

Opdateret d. 6-11-2002