Kantsten

Definition
En kantsten er en særligt udformet sten, som anvendes til at markere grænser eller etablere niveauforskelle i eller mellem belægninger fx. ved kørebaner, cykelstier, fortove, rabatter samt heller.

Ønsket tilstand
En kantstenssætning skal fremstå som en sammenhængende enhed hvor flugter og koter fremtræder jævne i såvel lige linier som i kurver.

Under hensyntagen til korrekt sætning af den anvendte sten skal fugebredder være så små som muligt, men dog større end 0 mm. I fuger må der ikke udflyde materiale fra en kantstens bagside.

Kantsten kan være fremstillet af beton eller granit. Kantsten skal være fri for afskallinger og revner. Kantsten må ikke være knækkede.

Ved nyetablering af kantstenssætninger ønskes en kantstenslysning på ca. 10 cm, sættes i beton.

Ved overkørsler ønskes en kantstenslysning mod kørebane på ca. 4 cm. Kantsten i forkant af en overkørsel skal overholde de krav som er specificeret i overkørselstilladelsen for den aktuelle overkørsel.

Acceptabel tilstand
For eksisterende kantstenssætninger gælder følgende minimumskrav:

Kantstenslysningen skal være tilstrækkelig stor til at sikre korrekt afvanding. Afvandingen skal ske på langs af vejen. Der stilles ikke krav til minimums kantstenslysning.

Der kan accepteres mindre variation i flugter og koter, herunder også kanter/opspring mellem sten samt sten som er "kæntret". Følgende skal være opfyldt:
Jævnhed:    Maks. lunkedybde d = 20 mm målt med en 1-meter retskede.
Maks. kant/opspring mellem to sten h = 40 mm.
Flugter: Maks. udsving fra flugt u = 5 cm over 10 løbende meter.
Maks. fremspring mellem to sten f = 20 mm.
Hældning:    Maks. "kæntring" i forhold til lodret k = 5 mm pr. cm lysning.

Der kan accepteres mindre skader på sten, herunder afskallinger.

Der kan accepteres mindre variationer i fugebredder samt manglende bagsidefugning i mindre omfang.


Tilfredsstillende tilstand
Kantstenslysningen (-højde) er tilstrækkelig stor til at
sikre korrekt afvanding. Kantsten ligger jævnt og lige.Utilfredsstillende tilstand
Kantsten skal udskiftes eller oprettes,
så der ikke forekommer opspring.
Asfalt i fortovets forkant, skal udskiftes.

Til top/ Til Vejenes forside

Opdateret d. 6-11-2002