Overkørsler

Definition
I vejlovgivningen:
a.  Adgang til offentlig vej for kørende færdsel fra tilgrænsende ejendom eller fra privat fællesvej.
b.  Adgang til privat fællesvej for kørende færdsel fra tilgrænsende ejendom.

Ønsket tilstand
En overkørsel skal fremstå som en sammenhængende enhed med en jævn overflade uden lunker og huller. Overkørslen skal være forsynet med fald således at arealet afvandes.

Overkørslen skal være etableret med brolægning og kan være udført med eller uden faste kantbegrænsninger.

Asfalt skal være fri for krakeleringer og afskallinger. Brolægningsmaterialer skal være uden afskallinger, revner og knusninger. I brolægning skal alle fuger være tætte og fyldt med fugemateriale.

Tilslutningen mellem en overkørsel og de tilstødende belægninger skal ske i en jævn overgang uden opspring, kanter eller lunker.

Overkørselen skal overholde de krav som er specificeret i overkørselstilladelsen for den aktuelle overkørsel.

Acceptabel tilstand
For eksisterende overkørsler gælder følgende minimumskrav:

Der kan accepteres mindre lunker, kanter og opspring i belægningsoverfladen og ved tilslutning til tilstødende fortovsbelægning, idet følgende skal være opfyldt:
Jævnhed:    Maks. lunkedybde d = 20 mm målt med en 1-meter retskede.
Mindre kantopspring kan accepteres.

Der må ikke være huller i belægningen og der må ikke mangle sten i brolægning.

Der kan accepteres mindre skader på belægningsmaterialer herunder afskallinger, krakeleringer, knusninger, revner og rivninger.

Der kan accepteres manglende fugemateriale i mindre omfang.

For kantbegrænsninger se kapitlerne "Kantsten" og "Rendesten".


Tilfredsstillende tilstand
Overkørsel etableret med sænkede
kantsteni forkant og to rækker brosten,
samt asfalt i fortovs forkant.


Utilfredsstillende tilstand
Ny overkørsel etableres med sænkede
kantsten i forkant og to rækker brosten,
samt asfalt i fortovs forkant.

Til top/ Til Vejenes forside

Opdateret d. 6-10-2002