Fortove

Definition
Fortovet er den del af vejen, der er bestemt for gående, og som er adskilt fra kørebane og cykelsti.

Ønsket tilstand
Et fortov skal fremstå som en sammenhængende enhed med en jævn overflade uden lunker og huller og skal have et ensartet udseende.

Fortovet skal være anlagt med tvær- og/eller længdefald således at det afvandes. Tværfaldet skal være mindst 20 ‰ og højst 50 ‰. Fortovet skal have samme længdefald som den tilstødende belægning.

Fortovet etableres normalt med Københavner-fliser, asfalt, grus og græs i forkant og grus i bagkant. Ved istandsættelse kan fortovet retableres som oprindeligt, under forudsætning af, at dette er lovligt. Fortovet kan være udført med eller uden faste kantbegrænsninger.

Asfalt skal være fri for huller, krakeleringer og afskallinger. Fliser må ikke være knækkede og der må ikke være kanter mellem fliser. Brolægningsmaterialer skal være uden afskallinger, revner og knusninger. I brolægning skal alle fuger være tætte og fyldt med fugemateriale.

Acceptabel tilstand
For eksisterende fortove gælder følgende minimumskrav

Der kan accepteres mindre lunker og kanter i belægninger. Fortovet skal kunne afvandes uden vandansamlinger, idet følgende skal være opfyldt:

Jævnhed:    Maks. lunkedybde d = 20 mm målt med en 1-meter retskede.
Mindre kant/opstigning kan accepteres.

Der må ikke være huller i belægningen. Fliser må ikke være forvitrede.

Der må ikke mangle sten eller fliser i brolægning. Der kan accepteres manglende fugemateriale i mindre omfang. Der kan accepteres knækkede fliser i mindre omfang, men flisestykkerne skal ligge fast.

er kan accepteres revner, krakeleringer, rivninger, afskallinger samt knusninger i mindre omfang.


Tilfredsstillende tilstand
Fliser er ubeskadigede og ligger
helt lige og plan.Utilfredsstillende tilstand
Fliser skal udskiftes, da der
forekommer farlige opspring.
 
Utilfredsstillende tilstand
Fliser skal udskiftes, da fliserne
er knækkede og fortovet derfor
er ujævnt.


Til top/ Til Vejenes forside

Opdateret d. 6-11-2002