Cykelstier

Definition
Ved cykelsti forstås
a.    Den del af vejen, der er bestemt for cyklister, og som er adskilt fra kørebane og fortov.
b.    Sti i egen trace forbeholdt cyklister.

Ønsket tilstand
En Cykelsti skal fremstå som en sammenhængende enhed med en jævn overflade uden lunker og huller.

Cykelstien skal være anlagt med side- og/eller længdefald, således at den afvandes. Tværfaldet skal være mindst 20 ‰ og højst 60 ‰.

Cykelstien skal være etableret med asfalt. Cykelstien kan være udført med eller uden faste kantbegrænsninger.

Asfalt skal være fri for krakeleringer og afskallinger. Afmærkning skal være uden afskallinger.

Acceptabel tilstand
For eksisterende cykelstier gælder følgende minimumskrav:

Der kan accepteres mindre lunker og kanter i belægningen. Cykelstien skal dog kunne afvandes uden store vandansamlinger, idet følgende skal være opfyldt:

Fald: Min. resulterende fald f = 5 ‰.
Jævnhed:    Maks. lunkedybde d = 20 mm målt med en 1-meter retskede.

Der må ikke være huller samt kanter/opspring i belægningen.

Der kan accepteres revner, krakeleringer og rivninger i mindre omfang.


Tilfredsstillende tilstand
Cykelstien fremstår som en sammenhængende enhed med en jævn overflade uden lunker og huller.
 
Utilfredsstillende tilstand
Cykelsti skal have nyt slidlag, da den ujævne overflade er til fare for færdslen.

Til top/ Til Vejenes forside

Opdateret d. 6-11-2002