Kørebaner

Definition
Kørebanen er den del af vejen, der er bestemt for kørende, herunder dog ikke cykelsti. Afmærkede parkeringsbåse er en del af kørebanen.

Ønsket tilstand
En kørebane skal fremstå som en sammenhængende enhed med en jævn overflade uden lunker og huller. På kørebanen kan være etableret trafikregulerende foranstaltninger i form af bump og forsætninger.

Kørebanen skal være anlagt med side- og/eller længdefald, således at kørebanen afvandes. Tværfaldet skal være mindst 20 ‰ og højst 60 ‰.

Kørebanen kan være etableret med overfladebehandling, asfalt, brolægning eller grus og kan være udført med eller uden faste kantbegrænsninger. Afdækningsmateriale til overfladebehandling skal være knust lyst klippemateriale, 4/6 mm. Stenmaterialet i asfaltslidlag skal være lyst klippemateriale og lyst tilslag (reflektionsfaktor større end 0,08).

Asfalt skal være fri for krakeleringer og afskallinger. Belægningssten skal være uden afskallinger, revner og knusninger. I brolægning skal alle fuger være tætte og fyldt med fugemateriale.

Acceptabel tilstand
For eksisterende kørebanebelægninger gælder følgende minimumskrav:

Fald:   Min. resulterende fald f = 5 ‰.

Der kan dog accepteres mindre lunker og kanter i belægningen. Kørebanen skal dog kunne afvandes uden større vandansamlinger, idet følgende skal være opfyldt:

Jævnhed:    Maks. lunkedybde d = 40 mm målt med en 1-meter retskede.
Huldybde: Maks. huldybde/opspring h = 30 mm.

Belægningen skal fremstå uden skarpe kanter maks. højde mindre end 20 mm.

Der må ikke være huller i belægningen og der må ikke være forvitrede belægningssten i større omfang.

Der må ikke mangle sten i brolægning. Der kan accepteres manglende fugemateriale i mindre omfang.

Der kan accepteres revner, krakeleringer, rivninger, afskallinger, huller samt knusninger i mindre omfang.

Bump i kørebanearealet er undtaget for ovennævnte krav til fald og jævnhed.


Tilfredsstillende tilstand
Kørebanen fremstår som en
sammenhængende enhed
uden lunker og huller.
 
Tilfredsstillende tilstand
Kørebanen er umiddelbart
farbar, men skal have et nyt
slidlag indenfor to til tre år.Utilfredsstillende tilstand
Huller skal lappes, så kørebanen
bliver trafiksikker.

Til top/ Til Vejenes forside

Opdateret d. 6-11-2002