Hvad gør kommunen?

Kommunen er vejmyndighed og vil derfor efterse de private fællesveje og udstede påbud om nødvendige reparationsarbejder.
Kommunen vil vejlede grundejerforeningerne, således at de i stigende grad selv kan tage hånd om vedligeholdelsen af vejene. Det sker bedst ved at udarbejde vedligeholdelsesplaner, som tidligere omtalt.

Vejmyndigheden vil mindst en gang om året gennemkøre vejene og udstede påbud om trafikfarlige forhold.
På lidt længere sigt er det desuden kommunens mål at gennemgå de private fællesveje grundigt hvert andet år og tage stilling til de arbejder, der skal gennemføres her og nu af hensyn til den almene færdsel (acceptabel tilstand), og til de forbedringer, der anbefales gennemført for at stoppe vejens forfald for at undgå senere dyrere reparationer. Formålet er at minimere vejvedligeholderens udgifter på længere sigt.

Kommunen vil være behjælpelig med råd og vejledning, men egentlig rådgivning i form af udarbejdelse af tilstandsvurdering, udbudsmateriale, tilsyn med arbejdet i marken kan kommunen ikke påtage sig.

Ønsker grundejeren/foreningen ikke selv at lade arbejdet udføre ved privat entreprenør eller ved kommunens entreprenørafdeling, KTK, vil vejmyndigheden lade arbejdet udføre for grundejerens regning og tillægge 9% i administrationsgebyr.

Til top/ Til Vejenes forside

Opdateret d. 6-11-2002