Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af veje omfatter følgende:

•  Partiel vedligeholdelse, hvilket betyder at der foretages nødvendige, sikkerhedsmæssige reparationer af f.eks. huller i fortovsasfalten, udskiftning af knækkede fliser eller omlægning af fliser, som ligger med for høje kanter (1,5cm), reparation af rendestensbrønde eller brøndenes dæksler samt huller i kørebanen.
•  Større vedligeholdelse, som kan omfatte opretning af en fortovsstrækning eller udlægning af et nyt slidlag på kørebanen.
•  Istandsættelse af en vej, som kan omfatte udskiftning af en vejs belægninger "fra hæk til hæk", men uden at der ændres på vejens tvær- eller længdeprofiler.
•  Omlægning af vejen, som kan omfatte ændringer i vejens tværprofiler eller længdeprofiler, der kan f.eks. anlægges parkeringslommer, udføres stillevejsforanstaltninger, fortovene kan gøres smallere eller bredere.

Udgifterne til ændringerne på vejen afhænger naturligvis af omfanget af reparationen eller istandsættelsen. I den forbindelse vil det være fornuftigt at udarbejde en vedligeholdelsesplan.
Kommunen vil i den forbindelse i højere grad end før tage kontakt til grundejerforeningerne, for i samarbejde at tage stilling til, i hvilken rækkefølge det vil være fornuftigst at tilrettelægge vedligeholdelsen af vejene inden for grundejerforeningens område.
Vedligeholdelsesplanen forhindrer naturligvis ikke, at sikkerhedsmæssige reparationer af vejen skal udføres, når skaden opstår.

Grundejerne skal ligeledes være opmærksomme på, at det er den enkelte grundejer, ud for hvis matrikel en beskadiget belægning findes, der bærer ansvaret for vejens tilstand og vedligeholdelse. Dette ansvar kan man ikke lægge fra sig, blot ved at være medlem af en grundejerforening.

Til top/ Til Vejenes forside

Opdateret d. 6-11-2002