Vejene

Private fællesveje
Vej & Parks hjemmeside giver en let læst beskrivelse i tekst og billeder.

Vejenes Hvem-Hvad-Hvor
Dette afsnit indeholder korte beskrivelser af emner/forhold, som der jævnligt stilles spørgsmål om.

Vejlove, vejregler, hegnslov, færdselslov, bekendtgørelse om standsning og parkering i København og politibekendtgørelsen
Dette afsnit indeholder links til offentlige hjemmesider.

Vejen - materialer - vedligeholdelse
Informationsmateriale til grundejermøder - beskrivelse af en vej
kilde: Vej & Park nov.1999.

 

Indhold:

     
  • Hvad er en vej
  • Materialet - belægningsopbygninger
  • Koter, linier, ledninger og afvanding
  • Vedligeholdelse
  • Hvad gør kommunen nu?


Belægningskatalog
Informationsmateriale til grundejermøder - om krav til vejvedligeholdelse
kilde: Vej & Park nov.1999

 

Indhold:

  • Indledning
   Forord
   Formål
   Afgrænsning
   Grundlag
   Ansvar og beføjelser
   Vejledning
   Definitioner
• Overkørsler
• Kantsten
• Rendestene
• Dæksler og riste
• Vejudstyr
  • Kørebaner • Kørebaneafmærkning
  • Cykelstier • Beplantning
  • Fortove • Henvisning

Til top/ Til abc'ens forside

Opdateret d. 9.12.2007