Fotos fra arbejdet med ombygning
af Vanløse Station og forpladser
fra juni 2003 til august 2004
Alle fotos kan klikkes op til stor størrelse.

Vanløse Torv i 2002
- inden omlægningsarbejdet startes

Skitse af stationsforpladserne
Computergrafik: Forslag til nordlige stationsplads,
nu Vanløse Torv
Vanløse Station
Ombygningen af Vanløse Station i fuld gang
- juni 2003
Der er stadig lidt plads til cykler på forpladsen, der nu er en byggeplads
- juni 2003
Det interimistiske billetsalg ved Vanløse Station - på Jernbane Allé - juli 2003

Trange forhold for adgangen til perronen
- juli 2003
Vanløse Stations indre
- aug. 2003
Cykelparkeringen på Ferrings grund - aug. 2003

Udgravning til Fengers nye hus på Vanløse Torv
- aug. 2003
Det renoverede kontroltårn, overtaget af Metro - sept. 2003
Metroperronen set fra
S-togsperronen
- sept. 2003

Indgang til Metroperronen
- sept. 2003
Det nye hus, så kom stueetagen - sept. 2003
Cykelparkeringen langs Banestyrelsens hus påbegyndt
- okt. 2003
Vanløse Station med ovenlys og elevatortårn
- okt. 2003
Det nye hus i fuld højde
- nov. 2003
Montering af vinduer og facadebeklædning på det nye hus - nov. 2003
En del af glasfacaden er monteret - nov. 2003
Det nye hus - glashuset på nordpladsen spejler genboen
- febr. 2004
Arbejdet med anlæg af belægningen på Vanløse Torv er i gang - maj 2004
Flisebelægningen er i gang
- juli 2004
Opmuring af læmurene er i gang - juli 2004
Brolæggerarbejde på Vanløse Torv - aug. 2004


Fotos fra indvielsen af Vanløse Torv 3. december 2004 - ses her
 Til top/Til fotogalleri

Opdateret d. 14.11.2006