Vanløse Fotos

Sommerfest i Vanløse og Grøndal
juni 2010