Hvad er et høslætlaug?

   Og hvorfor er det en god idé at slå med le?

 
Hvad er et høslætlaug?

Med svensk forbillede startede i 1999 Danmarks ældste høsletlaug Strøgårdsvang Høslætlaug. Lauget har dannet skole for en række lignende laug rundt om i Danmark, og er også inspirationskilde til Danmarks Naturfredningsforenings initiativ for at fremme høslætlaug i Danmark. Der er altså tale om et relativt nyt fænomen eller rettere en genoptagelse af en gammel tradition der var ved at uddø.

Et høslætlaug er en samling mennesker, der mødes for at lave frivillig naturpleje med le. Typisk mødes man på engen med leer og river. Sammen slår deltagerne med le, river hø og stakker eller sætter i hæs - og i de fleste tilfælde slutter man arbejdet med en høstfest. Forud er der typisk arbejde med at klargøre redskaber og organisere arbejdet. Når et høslætlaug først kommer i gang, er der ikke grænser for hvilke aktiviteter det kan føre til. Nogle arbejder f.eks. med selv at lave ledrag (skafter) i vintermånederne.

 
 
Kort om pleje med le

Høengen som naturtype er ved at forsvinde i Danmark, fordi en gammel driftsform er gået i glemmebogen sammen med håndværket bag - det at slå med le. Det er en skam, da det både er en sjov og motionerende aktivitet for hele familien. Samtidig er det en naturvenlig og skånsom metode at slå græs på - hvad enten det er på sommerhusgrunden eller som del af naturplejen på en fredet eng.Når man slår græs og urter med le, og efterfølgende river høet sammen, gavner man artsrigdom og de mange urter, som har det svært i konkurrencen med græsser og brændenælder.  

   
 

Ved at fjerne høet udpiner man arealet, dette er også med at til fremme artsrigdom og et rigt blomsterflor. I forhold til græsning er høslæt meget mere effektivt til udpining, da kreaturer tilbagefører næsten al biomasse som kokasser på engen.

 

Opdateret d. 12.2.2015