H Ø S L Æ T L A U G E T

Høslætlauget er en undergruppe af Enggruppen med det formål at deltage i frivillig naturpleje på Damhusengen.

Opgaver:
At hjælpe til at øge den biologiske mangfoldighed på Damhusengen gennem bekæmpelse af invasive plantearter, engpleje med høslæt og slåning af vandhullerne.

Kontakt:
Formand: Per Stengade, Toftøjevej 3C, 2720 Vanløse
 Tlf. 38 71 66 40 og 27 11 81 40,
 mail: og


 

Nyhedsbrev Februar 2015

Kære Høslætlaug

Hermed sidste nyt om Enggruppens Høslætlaug.

Endelig har vi fået en samarbejdskontrakt med kommunen (se her) .

Det har kun taget 5-6 år. Men nu er den der.

Høslætlauget er en underafdeling af Enggruppen, og der opkræves intet kontingent.

Louise (gartner i TMF) er kontaktperson til Enggruppen.

Enggruppen holder generalforsamling senest i maj.
Her deltager repræsentanter fra de forskellige bruger- og interessegrupper.

Danmarks Naturfredningforening (DN) og andre i Rødovre er også velkommen.

Det foreslås, at vi arbejder videre med at blande Tai Chi med le og rive i samarbejde med Tai Chi-instruktør og Troells Melgaard fra Utterslev Mose. - Evt. oprettelse af Tai Chi le-hold.

For at kommunens ansvarsforsikring gælder, er det kun medlemmer der må svinge leerne.
Derfor anmodes I om at sende mig jeres navn, adresse og tlf.nr., så vi kan få orden i sagerne.

Jeg fik ikke mailadresser fra alle, og nogle var ulæselige. Kender i nogen som burde være med på maillisten, så lad mig det vide.
Brug gerne mailadresserne, der står nederst på siden. Der er også et par interesserede fra bilauget som ikke blev registreret.

Høslæt starter i juni måned.

3. søndag i april arrangerer DN "Hold naturen ren" i hele landet.
Vi samles ved Café Damhuskanten kl. 13.

Der bliver arrangeret Naturtur på engen i maj/juni.

Danhustræf for alle søens og engens brugere og aktører afholdes i begyndelsen af september - evt. på Naturens Dag.

 
 

Mange naturlige hilsener
og på gensyn på engen

Per Stengade
tlf. 27 11 81 40
mail:
og

  


 

Opdateret d. 12.2.2015