Luftfoto af Damhusengen  
Luftfoto af Damhusengen

Det lyse felt i den sydlige del af Damhusengen er et vådt område.


Den lyse linie på langs gennem Damhusengen er grøften.

Harrestrup Å løb her, indtil den blev omlagt til det regulerede løb i den østlige kant af Damhusengen.
Kilde:
  Kort & Matrikelstyrelsen
  luftfoto optaget 9. maj 1954   


Opdateret d. 21.11.2006