Engforum

Vanløse, den 20. juli 2004  

Referat af Engforum/Enggruppens møde den 17. juni 2004

Dagsorden:
1.  Fodboldbanerne på Damhusengen, vedligeholdelse
2.  Trafik ved sejlklubben
3.  Knallertkørsel
4.  Opsummering af aftaler med V&P i 2003 samt status
5.  Brev til Vej & Park
6.  Fredningens stade
7.  Engfolderens forslag
8.  Hockeybanen til Bellahøjmarken
9.  Miljøudvalg
10.  Evt.

Tilstede ved mødet var Hanne Larsen, Bent Andersen, Jakob Tiemann, Thomas Gable, Regnar Mandsbjerg og Per Stengade.

Ad 1. Fodboldbanerne på Damhusengen, vedligeholdelse
Diskussionen om fodboldbanernes kritisable tilstand endte i første omgang med at Vej & Park meddelte, at man ville intensivere tilsynet med Kommune Tekniks (KT) arbejde på Damhusengen. Der er foretaget enkelte reparationer, men fodboldbanernes tilstand er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarlig, siger brugerne. Der er stadig farlige dybe huller i nogle af banerne.
Vej & Park opfordrede til et samarbejde om vedligeholdelsen og VIF tilbød at deltage med gode råd om, hvor der især er behov for udbedringer. Dette samarbejde er ikke igangsat. Hvornår tager Vej & Park initiativ til samarbejdet? Der foreslås skærpet tilsyn med KT.

Ad 2. Trafik ved sejlklub
Venter til senere.

Ad 3. Knallertkørsel
Efter opsættelse af knallertkørsel forbudt-skilte har politiets indsats nedsat knallertkørslen betydeligt. Kampagnen fortsætter sommeren over - også week-end.

Ad 4.-5. Opsummering af aftaler med V&P i 2003 og tidligere samt brev til V&P
Opsummering af aftaler med V&P i 2003 samt tidligere aftaler + status fremsendes til Jane Snog i V&P. Engfolderen medsendes som oversigtsplan.
Ligeledes kontaktes Københavns Energi, Afløbsafdelingen, om vedligeholdelse af åens breder, herunder bekæmpelse af bjørneklo.

Ad. 6. Fredningens stade
Lene Rasmussen fra DN har gennemgået de samlede fredningsarealer med Ove Løbner fra V&P, som skriver fredningsforslaget, der forventes færdigt til fremlæggelse i slutningen af året. Det indeholder bl.a. forslag om stier langs hele å-løbet og faunapassager under veje.
Erik Honoré opfordres til at kontakte de øvrige lokalområder, som er omhandlet af det ny fedningsforslag for koordination.

Ad 7. Engfolderens forslag
Se 4-5.

Ad 8. Hockeybanen til Bellahøjmarken
Hockeybanen ved Vanløse Idrætspark foreslås flyttet til Bellahøjmarken.

Ad 9. Miljøudvalg
Miljøudvalget venter svar på ansøgning om agenda 21-miljøkontor.

Ad 10. Evt.
Liste over fugle, flagermus og flora incl. en del fotos er snart færdige til Vanløsebasen.
Regnar Mandsbjerg skaber kontakt mellem Bent Andersen og Ole på Bulbjergvej, som har en hel del gamle fotos fra engen og det øvrige Vanløse.
Næste møde aftales efter sommerferien.

Per Stengade
ref.

Til top

Opdateret d. 12.10.2006