Engforum

Vanløse, den 19. maj 2004  

Referat af Engforum/Enggruppens møde den 27. januar 2004

Dagsorden:
1.  Knallertkørsel på stierne på Damhusengen
2.  Miljøudvalg
3.  Fredning af Damhusengen
4.  Engfolderen
5.  Åen
6.  Vedligeholdelsen af fodboldbanerne
7.  Trafik ved sejlklubben
8.  Eventuelt, herunder næste møde.

Tilstede ved mødet var Lene Rasmussen, Dansk Naturfredningsforening, Regnar Mandsbjerg, Jens Hansen og Gitte Vendelboe fra Enggruppen, Per Stengade, Enggruppen/Engforum og Hanne Larsen, Lokalrådet/Engforum.

Ad 1. Knallertkørsel på stierne på Damhusengen
Gruppen vil foreslå, at der igangsættes en knallertkampagne til foråret med politipatruljering, samt at der kommer pressedækning på, så der igen bliver skabt bevidsthed om problemet. Engforum vil give nærpolitiet en grundig information om gruppens arbejde, da der er sket en udskiftning af personalet på nærpolitistationen.

Ad 2. Miljøudvalg
Engforum vil tage kontakt til Lokalrådet for at få en repræsentant i miljøudvalget, samt en suppleant. Gruppen vil foreslå, at der tages kontakt til Agenda 21 i Rødovre.

Ad 3. Fredningen af Damhusengen
Fredningssagen søges via Vanløse Lokalråd samarbejdet med Grøndal Lokalråd. Københavns Kommune rejser fredningssagen, samt henvender sig til borgerne vedrørende fredningssagen. Der mangler at blive taget kontakt til interessegrupper omkring Vigerslevparken og Krogebjergparken. Engforum/Enggruppen kontakter disse gennem Vanløse Grundejersammenslutning. Vi opfordrer til, at deres forslag sendes til kommunen. Engfolderen sendes til de to interessegrupper som idéoplæg.

Ad 4. Engfolderen
Enggruppens folder er lagt ind på Vanløsebasen. De enkelte punkter bliver uddybet løbende.
Lene Rasmussen har leveret materiale om planter, fugle og flagermus.
Jens Hansen vil udarbejde en beskrivelse af vandforholdene i åen.

Ad. 5. Åen
Der udarbejdes en kort beskrivelse om åen til Vanløsebasen. Det skal beskrives, at der er overløbsværker/forurenet vand i åen, samt forslag om at rørlægge åen, så overløbsvandet (forurenet vand) bliver ført ind i rørene. Åen bør derefter forlægges, så den kan følge sit naturlige løb. Jens Hansen laver ca. er ½ side på skrift om åen. Gitte Vendelboe oplyste, at vi via Hedeselskabet er der blevet foreslået at tage kontakt til teknikumingeniør-studerende for at lave et projekt om åens løb og vandkvalitet. Naturfredningsforeningen holder møde den 2. februar 2004 med deltagelse af repræsentanter fra Vanløse og Rødovre afd. Engforum - Enggruppen deltager i mødet.

Ad 6. Vedligeholdelsen af fodboldbanerne
Punktet udsættes til næste møde.

Ad 7. Trafik ved sejlklubben
Punktet udsættes til næste møde.

Ad 8. Eventuelt, herunder næste møde
Næste møde afholdes i slutningen af april. Per Stengade indkalder.

Hanne Larsen
ref.

Til top

Opdateret d. 12.10.2006