Brugermødet den 13. november 2002
•   Thomas Gables læserbrev i VanløseBladet d. 29. oktober 2002
•   Referat af brugermødet om Damhusengen


Thomas Gables læserbrev i
VanløseBladet d. 29. oktober 2002


Brugermøde om engens fremtid

Det vakte berettiget harme og debat i lokalpressen både fra kommune og lokalt, da Damhuseng og sø over sommeren blev udsat for hærværk og for hurtige knallerter. Således kom engen og søen på dagsordenen på flere af Vanløse Lokalråds møder.

Derfor nedsatte Lokalrådet et engudvalg til at arbejde videre med denne problematik, samt til at komme med nye ideer og visioner omkring eng og sø. Under engudvalget blev der nedsat en arbejdsgruppe til at koordinere kræfterne for at få lagt en fælles strategi.

Det er således arbejdsgruppens hensigt, at dette første brugermøde skal være afsættet til den videre debat omkring Damhusengens og søens fremtid.

Et møde, hvor de forskellige institutioner, foreninger og instanser, der er brugere af engen kan mødes.

Her tænkes på grundejerforeninger, lejerforeninger, daginstitutioner, fodboldklubber, sejlklub og andre, der ligger tæt på engen, eller måtte have engen som interessefelt.

Arbejdsgruppen har selv følgende emner til første møde:

Harrestrup A: Åen er ved at blive kvalt i selvsåede træer og ukontrolleret trævækst.

Dette forhindrer "det lange kig" og udsigten fra asfaltstien ud over engen. Engen er indkapslet.

Dette er heller ikke befordrende kriminalpræventivt, idet dette kan tilskynde "uheldige elementer" til at kunne "arbejde" uforstyrret på engen.

Bjørneklo: Det må konstateres, at denne plante er i uheldig fremgang. Grundet den manglende vedligehold omkring åen får planten lov til at gro og sprede sig blandt andre vækster. Dette vil gøre bekæmpelsen af Bjørneklo både økonomisk og miljømæssig dyr.

Fodboldbanerne: Der spilles utroligt mange kampe på engens baner i løbet af en sæson. Samtidig er engen et stykke natur, der hele tiden arbejder, hæver og sænker sig, oversvømmes og tørrer ud. Banerne trænger til genopretning og pleje.

Damhusengen må være kendt af næsten alle Vanløse borgere, ung som gammel!!!

Her er mulighed for at opleve natur og fauna i mange afskygninger. Her er mulighed for at lege og nyde i alle aldre.

Kendetegnet for engen er, at den faktisk kan rumme alle disse interessegrupper, og at det faktisk stort set fungerer godt og gnidningsløst til glæde for rigtig mange Vanløseborgere.

Det er således vigtigt, at disse grupper finder sammen omkring eng og søs videre fremtid.

Mødet bliver afholdt onsdag d. 13. november kl. 19 i cafeteriet i Vanløse Idrætspark, Klitmøllervej 20.

På vegne af arbejdsgruppen.

Thomas Gable
Stadilvej 3
2720 Vanløse

 Til top

Opdateret d. 2.1.2007