Kom i gang med slægtsforskning

Med nutidens teknik og internet er Slægtsforskning blevet meget lettere.

Mange kilder findes nu på internettet, så man ikke skal rundt og besøge forskellige arkiver, men kan nå megen information ved hjælp af sin pc.

Der findes også vejledninger på internettet til at komme i gang med slægtsforskning.


Eksempel på kirkebog fra 1874


De forskellige kilder består for størstedelen af affotografering af håndførte registre og journaler. Nogle er indtastet, men langt fra alle er søgbare på moderne vis. Man skal derfor være indstillet på at læse side op og side ned med håndskrift, og jo ældre kilderne er, des vanskeligere kan det være at tyde indholdet.

Nogle af kilderne, fx. en del af kirkebøgerne er endnu ikke online tilgængelige, men det sker lidt efter lidt.

I det følgende er nævnt en række online tilgængelige arkiver, og nogle hjemmesider med vejledning i slægtsforskning.


• Statens arkivers forside har en god beskrivelse af de forskellige statslige arkivers indhold og funktion.

• Statens arkiver - arkivalier online - rummer kirkebøger, folketællinger,skiftearkivalier, borgerlige ægteskabsbøger, brandforsikringsprotokoller, brandtaksationsprotokoller, taksationsforretninger, Københavns Overpræsidium.
Bemærk, at det er nødvendigt at installere Statens arkivers bladningsprogram for at kunne se de indscannede sider. Når man starter en søgning, bliver man tilbudt installation af JAVA-runtime programmet fra Sun. Vejledningen findes på arkivalier-onlines forside, nederst i venstre spalte.

• Dansk Demografisk Database - rummer kirkebøger, folketællinger, udvandrer- og indvandrerregistre.


• Politiets registerblade fra 1890-1926 for København er ikke et forbryderregister, men forløberen for Københavns folkeregister.


• Københavns Fattigvæsen 1799-1933
Du kan f.eks. finde oplysninger om børn, der blev forældreløse, om alderdomsunderstøttelse eller om konen, der blev alene med mange børn.


• Erindringer
Københavnernes fortællinger om deres egen by.


• Find din slægt på Københavns Stadsarkiv
Kom i gang med slægtsforskning og søg slægtninge fra København i arkivalierne.


• Danmarks stednavne
rummer næsten 150.000 stednavne i Danmark og
deres historiske kildeformer
og der findes publikationer med Danmarks stednavne


• Dk-gravsten
• findengrav.dk.
Danmarks fotograferede kirkegårde


• sogn.dk
Find det sogn i den danske folkekirke, en given adresse hører til.


• Find min grund
Geodatastyrelsens matrikelinfo med oplysninger fra matrikelregistret.
• Søg ud i verden   (My heritage)
F.eks. folketællinger i USA, Australien eller ......
I Vanløse bydelshistoriske arkiv har vi mange ældre telefonbøger og vejvisere, der også kan hjælpe i en sporing af Vanløseborgere.

Nogle vejledninger:

• Statens Arkiver
"Ny i slægtsforskning – hvordan kommer jeg i gang?"

• historie-online.dk
 Slægtsforskning, hvordan kommer man i gang, kort-og-klart

• Slægt og data DIS Danmark

• Seniornet
Slægtsforskning & lokalhistorie på SeniorFritid © 50+
Indeholder en overvældende liste over links til emnet.

• Lav dit Stamtræ og din slægtsforskning med Family Tree Maker

En søgning på Google giver også mange tips til at komme i gang.


12 gode råd

hentet fra DIS (Slægt & Data) Introduktion
Hans H. Worsøe har samlet mange års erfaringer i 12 kloge råd:

 1.   1. Husk at spørge de gamle, inden det er for sent.
 2.   2. Tro ikke på alle familietraditioner.
 3.   3. Forsyn alle billeder med navn og findested.
 4.   4. Skriv altid nøjagtigt ned, hvor en oplysning stammer fra.
 5.   5. Skriv kilden ordret og fuldstændigt af.
 6.   6. Kontroller nøje alle aldersangivelser.
 7.   7. Rækkefølgen vielse, død, fødsel er ofte den sikreste.
 8.   8. Husk at notere faddere op.
 9.   9. Efterse altid konfirmationen
 10. 10. Det er ikke sikkert, at den første, man finder, er den rigtige.
 11. 11. Hans Nielsen behøver ikke at være søn af Niels Hansen
        på samme gård.
 12. 12. Udnyt de forskellige kildegrupper skiftevis under arbejdet.

Eksempel på folketællingsliste


Opdateret d. 12.7.2015