Bestyrelsen, konstitueret 7. april 2011

Arkivleder og sekretær:Annie Dühring, tlf.: 38 79 08 63
Kasserer:Gerda Andersen, tlf.: 38 74 66 84
Bestyrelsesmedlemmer:   Freddy Christiansen
Jan Mørch
Jørgen Vibe Frederiksen
Revisorer: Kirsten Petersen (Lokalhistorisk Forening)
1 vakant (Vanløse Netværk)

Udpeget fra Lokalhistorisk Forening:
   Gerda Andersen
   Jan Mørch
   Jørgen Vibe Frederiksen

Udpeget af Vanløse Netværk:
   Annie Dühring
   Freddy Christiansen

Arkivets CVR-nr. 30885724

Opdateret d. 14.5.2013