Jernbane Allé 94, 2720 Vanløse   e-mail:


Arkivet blev oprettet den 19. januar 1972.
Det er arkivets formål at indsamle, registre og opbevare: Anbefalinger, arbejds- og bygningstegninger, attester, breve, cirkulærer, dagbøger, effekter, fotografier, postkort, gadeskilte, ... - kort sagt alt, hvad der kan tjene til at belyse bydelens historie og borgernes levevilkår gennem tiderne
- så tænk venligst på arkivet ved oprydninger.

Afleveret materiale vil naturligvis blive behandlet som fortroligt arkivmateriale i den udstrækning, det måtte ønskes.

Husk! - Uanset hvor ubetydeligt, trivielt og dagligdags noget virker i dag, så er det historie i morgen!Arkivet er åbent 1. torsdag i måneden
kl. 16-18.

Har man brug for kontakt med Arkivet på andre tidspunkter, kan man ringe til
tlf. 38790863 eller maile til .
Nov. 2010   

*** Sidste nyt fra Stadsarkivet
om Mandtaller og Kort og tegninger på nettet


Arkivet er medlem af SLAK (klik her) Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger og Arkiver i København.

Opdateret d. 13.2.2016