Alle institutioner har en hjemmeside under Københavns Kommune.
Link til disse sider nås ved at klikke på institutionens navn.

Nogle institutioner har egen hjemmeside, link hertil findes under e-mail-adressen.

Typekolonnen skal forstås således:
V = vuggestue, B = børnehave, Fh = fritidshjem, Fk = fritidsklub, U = ungdomsklub.

Se også listen over fritidshjem og klubber.

Venteliste:
På Københavns Kommunes side om "Pasning" findes en oversigt over "Venteliste til vuggestue", "Vuggestue/småbørnspladser" og "Børnehavepladser".

Institution Adresse Telefon E-mail og egen hjemmeside Type
Adventskirkens
Børnegårds
Vuggestue


Randbølvej 63 38770332   V
Adventskirkens Børnehave

Skibelundvej 20 38719911 B
Andedammen

Hyltebjerg Allé 42 38760731
www.andedammenkk.dk
VB
Ansgarsengle

Hvidkildevej 10 38348944 ansgarsengle.dk B
Borup Borups Alle 261 38341172
38341976

www.borup.kk.dk
BFh
FkU
Børnehjørnet

Bogholder Allé 59 38718614 V
Damhuset Ålekistevej 12 38743801
www.asylselskabet.dk
VB
Drivhuset Floras Alle 16 38790849

VB
Dybendalsvej

Dybendalsvej 65 38719709 VB
Enghuset

Tyborøn Alle 47 38798004
www.enghuset-kk.dk
BFh
Engle

Borups Alle 249a 38340476 VB
Firkløveret

Bogholder Alle 40 38716822
4-kloeveret.dk
VB
Grøndalslund

Ålekistevej 14 38743022 VB
Grønnebakken

Frederiksgårds Alle 17 38865190
gronnebakken.skoleintra.dk
VB
Halvdags-
børnehaven
Tyborøn Alle 53 38742903 B
Kastanie Alle

Kastanie Alle 2D 38747926 V
Katholm

Jyllingevej 69 38743585 B
Kernehuset

Tyborøn Alle 55 38712176 V
Langhuset

Linde Alle 35 38710610
lindehuset.kk.dk
B
Landsbyen

Grøndalsvænge Allé 25 38146650 VB
Lærkereden

Fuglsang Alle 97 38792344 VB
Montessori-
børnehaven


Jernbane Alle 24B 38743149 B
Paletten

Højstrupvej 40 38718727 B
Pandekagehuset

Skjulhøj Allé 52 38760790   VB
Rudolf Steiner
Børnehaven


Slotsherrensvej 97 38744802 B
Skattekisten

Klitmøllervej 71 38749045
VB
Slettegården Dybendalsvej 33 38717818
slettegaarden
B
Spiretoppen Linde Alle 32 38796050
www.spiretoppen.dk
VB
Stjerneskuddet

Vanløse Alle 39 38711535 VB
Valborg

Klingseyvej 9 38791480
www.børnehavenvalborg.dk
B
Vandpytten

Slotsherrensvej 81 38717994 V
Vanløse Børnegård

Tyborøn Alle 57 38711977 VB
Vanløse Folkebørnehave

Jyllingevej 39 38744500 B
Vanløse Udflytter-
børnehave
Spanagervej 14E
4623 Ll. Skensved
56822054 B
  opsamlingadr.: Floras Allé 16  
Vingesuset

Klitmøllervej 69 38778900
www.vingesuset.dk
B
Vinkelager Vuggestue

Vinkelager 36 38744323
V
Vinkelager

Vinkelager 40 38745285 BOpdateret d. 3.1.2014