Hvad skal der ske med Damhus Tivoli ?

     
     

Teknik- og Miljøudvalget i Rødovre Kommune starter ny behandling af planer for Damhus Tivoliområdet.
Se referat fra møde den 16. april 2013 sag. nr. 35 "Forhøring til forestående planlægning for Damhus Tivoli, Damhuskroen og Damhustorvet"
     
     
Læs brev fra Rødovre Kommune, dat. 5.april 2013, svar på de afleverede indsigelser.

     
     

Sagen er behandlet i Rødovre kommunalbestyrelse den 19. marts 2013 og forslaget om lokalplan og kommuneplanændring er trukket tilbage.

Se sag nr. 37 på mødet den 19. marts her...

     
--oooOOOooo--

      Vanløsebladet skriver 5.marts 2013:
Dropper højhusplan ved Dots Tivoli - og - Fjerner antik karrussel fra Damhus Tivoli

Politiken skriver 2.marts 2013:
Højhusplan væltet efter borgeroprør

Politiken skriver 1.marts 2013:
Rødovre slipper for kritiseret megabyggeri ved Damhussøen - også omtalt i TV-Lorry 1.marts kl. 19.30-20

og Rødovre Lokalnyt skriver 1.marts 2013:
Dropper Damhus Have.

     
        --oooOOOooo--

      Vi er en kreds af Vanløseborgere, der mener, at det planlagte punkthus i Damhus Tivoli vil være i alt for stor disharmoni med omgivelserne, og at planerne derfor bør laves om.

På denne side er der adgang til Rødovre Kommunes forslag til Lokalplan og de aktiviteter forslaget om bebyggelse af Damhustivoli-grunden afføder.

     
   •   Rødovre Kommunes Forslag til Lokalplan 124 for Damhus Have, Damhuskroen og Damhustorvet (forslaget er nu fjernet fra Rødovre Kommunes side, men kan læses her)

 
•   Referat fra Rødovre Kommunes Kommunalbestyrelses møde
27. nov. 2012 - se sag nr. 290


•   Vanløse Lokaludvalgs udtalelse om Rødovre Kommunes lokalplanforslag 124

•   Læs en oplysende artikel: "Damhus højhuset højere end først antaget".
Artiklen har været bragt i VanløseBladet, uge 5, side 2, og i Frederiksbergbladet, uge 5 og er her gengivet med tilladelse fra VanløseBladet.

•   Bladet Rødovre Lokalnyt har en række indlæg om sagen.

•   Læs artiklen: "Tivoligrunden burde være Rødovres grønne bidrag"
Artiklen har været bragt i VanløseBladet, uge 8, side 2 og er her gengivet med tilladelse fra VanløseBladet.

--oooOOOooo--

Indtil høringsfristens udløb 6.februar 2013 har du kunnet give din mening til kende her ved at sende en mail til

De modtagne svar og meninger er gengivet nedenfor billedet af Damhussøen med punkthus (klik her).
Og de modtagne mails samt en oversigt over dem er afleveret til Rødovre Kommunalbestyrelse den 6.februar 2013. 


Modtagne meningstilkendegivelser vedr. Lokalplanforslag 124:
Sidst modtagne meningstilkendegivelse står øverst.

0 er FOR   -   45 er IMOD + 9 meduderskrivere

5/2-2013
Jeg er imod det planlagte byggeri på den grund, der rummer Damhus Tivoli.


5/2-2013
Jeg er imod etablering af højhus på den nuværende Damhus Tivoli grund.


5/2-2013
Hermed fremsendes indsigelse mod lokalplan 124 - Højhus i Damhustivoli.


5/2-2013
Jeg vil gerne protestere imod den 13 etagers høje bygning, der er planer om at opføre på den gamle Damhus Tivoli grund, da det ville ødelægge områdets eksisterende karakter af fredet område med omkringliggende lav bebyggelse.


5/2-2013
Vi vil gerne på det kraftigste protestere mod opførelsen af et 13 etager højhus lige ned til den fredede Damhus sø.


4/2,2013
hermed fremsendes indsigelse mod byplan 124 -- højhus i damhustivoli


4/2,2013
Jeg gør hermed indsigelse mod byplan 124 - højhus i Damhus Tivoli


4/2,2013
hermed fremsendes indsigelse mod byplan 124 -- højhus i damhustivoli


4/2-2013
Hermed fremsendes indsigelse mod byplan 124 - Højhus i Damhustivoli.

I forbindelse med at Rødovre Kommune har sendt et lokalplansforslag om højhus ved Damuskroens have i høring, vil vi meget gerne give vores indsigelse i forbindelse med dette. Vi bor i et hus på Kempsvej, som ligger lidt derfra, men vi håber på en dag i fremtiden at få fingrene i et Søtorphus.
Men hvis Rødovre Kommune vælger at bygge et højhus i nærheden så vil vi på ingen måde vælge at blive boende i Rødovre Kommune. Højhuset placeres fuldstændig malplaceret og vil ødelægge den hyggeligste del af kommunen. Det område nede omkring søen er så hyggeligt og attraktivt, og gør Rødovre til en kommune der kan tiltrække borgere med høj indkomst hvilket kommunen også har brug for da Rødovre kommune er en kommune som tager et stort socialt ansvar. Vi håber aldrig denne plan bliver en realitet, da vores drøm om at blive i Rødovre vil forsvinde.r, men de vil blive fordelt jævnt ud over området i nær tilknytning til ejendommene.

Jeg kan kun opfordre Rødovre Kommune til at revurdere projektet og fremkomme med et andet forslag baseret på en lavere bebyggelse.


2/2-2013
Hermed indsigelse mod Rødovre Kommunes lokalplanforslag 124 og tillæg til Kommuneplan 2010-2022.

Det er uforståeligt, at man kan få den ide, at ville bygge et højhus på Damhustivoligrunden og kalde området Damhushave. Hvor finder man en HAVE med så høje tilladte bebyggelsesprocenter, som det er nævnt i forslagene.

At bygge et højhus på dette sted vil totalt forstyrre den dejlige naturoplevelse, som borgerne i Rødovre, Vanløse, Valby og også Frederiksberg har af området. Se blot, den store mængde mennesker, der på gode dage tager turen rundt om søen. Ofte så mange, at der er trængsel på stierne.

At højhuset også vil påvirke klimaet i Damhushaven og ud i det fredede område ved Harrestrup Å er sikkert. Skyggevirkning og den evige træk, der er rundt om højhuse, vil ikke gøre stedet rart at opholde sig i, hverken for dyr eller mennesker.


2/2-2013
Hermed indsigelse mod lokalplan 124 højhus i Damhus Tivoli.
Borgere i Rødovre, Vanløse og mange andre brugere nyder godt af de grønne områder fra Damhuskroen, Damhus Tivoli, Damhusengen, ja hele vejen rundt.
Damhuskroen har altid været porten til Rødovre, med en historisk baggrund de fleste kender til.
At placere et højhus i Damhus Tivoli vil ødelægge områdets unikke karakter.
Tivoligrunden burde være Rødovres grønne bidrag til det samlede naturområde, og højhuset burde placeres sammen med de øvrige højhuse i kommunen.
God arkitektur og planlægning bunder i empati, i at man sætter sig ind i, forstår og fremelsker kvaliteterne på stedet. Det lader åbenbart ikke til, at det har været grundlaget for denne proces.


2/2-2013
Vi vil gerne udtrykke vores store utilfredshed med forslaget om at bygge et 13-etagers højhus på Damhus Tivoli-grunden.

Vi har boet i Vanløse i 37 år, de sidste 20 tæt ved Damhussøen. Hver dag går vi ture om Engen og søen og nyder dette frirum af et kulturlandskab. At plastre denne grund til med et højhus - hvad enten det er på 7, 9 eller 13 etager - vil være et voldsomt indgreb i områdets balance; det vil være et skæmmende misfoster, som fremtidige generationer skal trækkes med at se på.

I håbet om, at beslutningstagerne tænker sig om - og tænker om!


1/2-2013
Hermed fremsendes indsigelse mod tillæg til byplan 124 - Højhus i Damhus Tivoli.

Hvordan kan lovgivningen give mulighed for, at der kan ses bort fra fredningsafstand, når kommune- og fredningsgrænse er sammenfaldende. Her må så være et hul som bør lukkes.

Rødovre Kommune burde bruge Damhuskroen som den mest markante bygning med krohave/park som den historiske port til Rødovre, med den bevaringsværdige, lave bebyggelse bag sig.
Fint samspil med det renoverede område mellem Rødovre Gård og den gamle skole i den gamle Rødovre landsby.
Damhus Tivoli kan indgå som Rødovres grønne supplement til nabokommunens rekreative områder - Damhussøen, Damhusengen og Krogebjergparken, der også bruges flittigt af Rødovres velkomne borgere.

Renoveringen af Damhuskroen kunne passende indgå i et samarbejde mellem København og Rødovre om det fælles historiske klenodie på vejen mellem København og Roskilde.

Højhuset burde placeres sammen med de øvrige høje bebyggelser i kommunen, hvis formålet er at få flere lejligheder.
Alternativt kan ny boligbebyggelse uden store gener placeres i dele af det fredeligt sovende industrikvarter ud mod Vestvolden mellem Rødovre Parkvej og Roskildevej.


1/2-2013
Jeg vil gerne ytre mig imod, at der bygges et højhus på Damhus Tivolis grund direkte ud til Damhussøen. Det vil blive en "øjenbæ" i det lavtbebyggede område, det skal indgå i og vil blive en alt for dominerende forandring af miljøet rundt om søen både syns- og naturmæssigt.
Det er rigeligt at vi har Domus Vista i synsfeltet.


31/1-2013
Hermed en protest overfor bygning af højhus ved Damhustivoli.


31/1-2013
ER IMOD ET HØJHUS.

Højhuset vil totalt ødelægge naturoplevelsen ved de fredede områder Damhussø + Damhuseng.


31/1-2013
Jeg vil gerne protestere mod Rødovre Kommunes planer om at opføre et højhus lige ud til det fredede område ved Damhussøen.
Damhussøen og -engen er et dejligt rekreativt område med en - for en byzone - helt unik natur og et rigt dyreliv. Det bør man fra alle sider værne om.


30/1-2013
2. Vi er på alle måder imod forslaget om et 13 etagers højhus placeret 5 m fra fredningslinjen.
3. Når vi har valgt at bosætte os netop tæt ved Damhussøen er det blandt andet, fordi det er et naturskønt område med fin afstemthed mellem natur og bebyggelse. Det er et unikt område for beboere tæt ved, men også for besøgende andre steder fra. Mange besøger netop området, fordi det er et af de skønneste rekreative områder tæt ved København. Et område med en særlig atmosfære med ishus, sejlklub, legepladser og et damhustivoli, som steder for både børn og gamle.

Et 13 m højhus vil ødelægge den særlig atmosfære i området, æstetisk vil det være en skændsel, samstemtheden mellem natur og bebyggelse vil gå tabt og kulturelt forekommer det uigennemtænkt.

Vi har stadig ikke mødt nogle borgere i hverken Rødovre eller Vanløse, der hylder planerne. Tværtimod. Når man samtidig forholder sig til det næsten totale fravær af borgerinddragelse, forekommer planerne endnu mere absurde.

Vi er glade for den dejlige Damhussø, der blev etableret for flere århundreder siden og for de fine legepladser ved engen og det lille ishus ved søen, der alle er bygget i respekt for omgivelserne. Skal et 13 meter højhus være det eftertiden husker vores samtid for. Et højhus, der ødelægger områdets æstetiske udtryk, kulturelle værdi og sammenhæng mellem natur og bebyggelse for blot at opsummere nogle af de mange argumenter mod denne plan.


30/1-2013
Jeg har generelt intet imod højhuse MEN at placere ét klods op ad Damhussøen som er et af Københavns dejligste og få tilbageværende rekreative naturområder vil da være en fejlplacering af rang, da det jo fuldstændig vil dominere området. Troede i første omgang at det var en (meget) tidlig aprilsspøg, da jeg læste om dette i avisen, for man skal da være en noget skrupelløs kommunalpolitiker for at stille med og stemme for et sådan forslag.


30/1-2013
Vedr. "Hvad der skal ske med Damhus Tivoli"?
Indlæg til høringen om Lokalplan 124 Damhus Have, Damhuskroen og Damhustorvet.
1.
2.  Vi finder lokalplanens forslag helt uacceptable.
3.  Vi finder at det foreslåede byggeri markant vil ændre det fredede og naturskønneområde, ligesom vi finder et uacceptabelt at Rødovre kommune tillader sig at bygge så tæt på fredningslinien. Det har aldrig været intentionen med fredningslinier, at kommunegrænser skulle give mulighed for at tilsidesætte ideen med fredninger.

Højhuset vil kunne ses fra nær og fjern og vil ændre markant på områdets fremtoning fra dæmningen, Rødovre-siden såvel som Vanløse-siden, og således ændre det naturskønne område.
Nogle af de helt store kvaliteter ved området omkring Damhussøen er, at vi - selvom vi bor i storbyen - finder områder med mulighed for at bevæge os i naturskønne områder. Således dominerer træer og himmel, frem for højhuse, hvilket er et af området unikke kvaliteter.
Området er en oase for borgere i såvel Rødovre som Vanløse - mange borgere nyder daglig områdets mange kvaliteter, hvilket med det planlagte højhus vil blive total forandret.

Vi er forundrede og ser med bekymring på, at kommunen tilsyneladende sætter private kapitalinteresser over almenvellet.


30/1-2013
Undertegnede er imod opførelsen af højhuset ved Damhussøen.
Hvordan kan man overhovedet foreslå den slags op til et fredet område.


30/1-2013
Jeg vil gerne ytre mig imod, at der bygges et højhus på Damhus Tivolis grund direkte ud til Damhussøen. Det vil passe som en hund i et spil kegler i det lavtbebyggede område, det skal indgå i og vil blive en alt for dominerende forandring af miljøet rundt om søen både syns- og naturmæssigt.


28/1-2013
Jeg vil gerne protestere i mod planerne om et højhus på damhustivoli grunden. Højhuset vil være i stærk disharmoni med området.


28/1-2013
Jeg vil på det kraftigste protestere mod, at der bliver bygget et højhus få meter fra den fredede Damhussø.


28/1-2013
Vi er imod planerne om at opføre et højhus i nærheden af Damhussøen, da en sådan placering ikke er i overensstemmelse områdets eksisterende karakter af fredet område med omkringliggende lav - overvejende villamæssig - bebyggelse27/1-2013
jeg vil gerne protestere mod ovennævnte Lokalplan specifikt ift. opførelse af 13. etagers højhus.
Ingen ejendomme eller huse med beliggenhed ud til Damhussøen er mere end 3. etager i højden på nuværende tidspunkt. Højhuset vil derfor være i stærk disharmoni med området.

     (underskriver er ikke identisk med den efterfølgende)27/1-2013
Jeg vil gerne protestere mod ovennævnte Lokalplan specifikt ift. opførelse af 13. etagers højhus.
Ingen ejendomme eller huse med beliggenhed ud til Damhussøen er mere end 3. etager i højden på nuværende tidspunkt. Højhuset vil derfor være i stærk disharmoni med området.24/1-2013
Nej tak til højhus på Tivoligrunden.24/1-2013
Jeg vil på det kraftigste protestere mod, at der bliver bygget et højhus få meter fra den fredede damhussø.23/1-2013
Som Vanløseborger med hyppig gang ved Damhussøen må jeg konstatere, at et højhus på DamhusTivoli-grunden vil være ødelæggende for den "skyline", der kendetegner den nuværende Damhussø, og som er værdsat af mange tusinde mennesker året rundt. Højhuse kan have kvaliteter i flere henseender, men afgørende er deres placering i landskabet, og selv i Dubai er man klar over, at de skal være grupperede i særlige områder. Domus Vista er et eksempel på en eklatant fejlplacering, Bellahøj-husene det modsatte. Et enkeltstående højhus ved Damhuskroen vil være en landskabsarkitektonisk øjebæ af dimensioner. Hvor er sagkundskaben henne i disse vanvittige planer?22/1-2013
Efter borgermødet 21.1.2013 på Rødovregård er jeg fuld af forundring over Rødovre kommunalbestyrelses massive opbakning af et projekt / prospekt fyldt med så mange fejlkilder (misinformationer?)- og over, at så få opbakkende dvs kun 1 medlem(mer) deltog i mødet - og det endda kun i en del af mødet.

Som Vanløse-borger og jævnlig "bruger" af det dejlige Damhussø-miljø, er det mig magtpåliggende, at udtrykke min bekymring over en sådan fremgangsmåde i nabokommunen. Jeg fremsender hermed min indsigelse mod Lokalplan 124.21/1-2013
Jeg er klart imod lokalplanens indhold, specielt det 13 etager høje punkthus.

Lokalplanen skulle efter hensigten bevare de karakteristiske bygninger og træk i området omkring den bevaringsværdige Damhuskro.

Jeg mener bestemt ikke, at der med et 13 etagers højhus, placeret helt op ad specielt Søtorpområdet sættes fokus på Rødovres værdier, bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Dette højhus er med det lavtbebyggede område med karakteristiske bygninger fra 1905 i direkte modstrid og jeg har endnu ikke i prospektet set en arkitektonisk forsvarlig forklaring på dette mismatch.

Det kan godt virke charmerende med fine visualiseringer, hvor der ved fodenden af højhuset er placeret en café med et menneskeleben.

Vandkunsten burde have forståelse for de turbulensforhold, der gør sig gældende omkring en så høj bebyggelse. Graden af turbulens er proportional med bygningshøjden så det virker selvforstærkende. Og desuden kender vi alle, der har bevæget sig i dette område de ofte hårde vindforhold hen over søen og det gør det bestemt ikke mere forsvarligt.

Så for mig at se er caféen udelukkende et falsk salgsargument og det kan da kun være medvirkende til at sætte Vandkunsten i dårligt lys.

Jeg er desuden meget bekymret for de trafikale forhold der vil komme, specielt ved Auroravej; med en i forvejen relativ høj trafik (målt til 850 køretøjer på et døgn) og med en mangel på parkeringsmuligheder, vil det sætte spor på hele Søtorpområdet.20/1-2013
Højhus ved fredet område - Nej tak
Hvis det står til Rødovre Kommune, skal der bygges et 40 meters højhus på Damhustivolis grund direkte ud til Damhussøen. Et grønt område i København, der er fredet, og som tusindvis af borgere fra Rødovre, Vanløse, Valby og Frederiksberg bruger til at få en naturoplevelse inde i byen.
Det finder Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling København, meget problematisk. Danmarks Naturfredningsforening har sammen med Københavns kommune fredet området for at sikre naturområdet og højne den rekreative værdi og biologisk mangfoldighed. Et højhus vil ødelægge netop oplevelsen af at befinde sig i fredet natur, og det vil kunne ses fra hele området.
Damhussøen og Damhusengen er et unikt område i København, fordi der er en afgrænsning til den omgivende bebyggelse i form af træer og anden bevoksning. Det har en stor betydning for, at man som byboer får muligheden for at træde ud i noget, der kan opleves som natur afgrænset fra byen. Det blev desværre tydeligt illustreret, da Københavns kommune fældede de fleste store træer, lige pludselig stod husene ude i parken, og dermed blev den rekreative værdi voldsomt nedsat, man er stadig i byen og ikke i en "oase".
Et højhus kan ikke dækkes af træer.
Et andet væsentligt problem med byggeriet på tivoligrunden er, at man vil lave en meget høj bebyggelsesprocent. Parkerne er afhængige af de omgivende områder. For at få et varieret plante- og dyreliv er det nødvendigt med en zone af grønne områder omkring parken i form af villahaver, småparker og lignende, hvor insekter, fugle, egern, flagermus m.m. kan fouragere og yngle.
Damhustivoli har flere bevaringsværdige træer, der vil blive fjernet til fordel for byggeri, og vi kan kun opfordre til i stedet at gøre området grønnere til glæde for de mange, der nyder at færdes i området. Der er mange, der sjældent kommer uden for byen, og derfor er det vigtigt, at det er muligt at opleve natur tæt på ens bopæl. Både Rødovre, Vanløse, Valby og Frederiksberg er tæt bebygget, og Damhussøen og Damhusengen har mange brugere.
Rødovre Kommunes planer med en høj bebyggelsesprocent vil gøre det umuligt at fastholde den eksisterende biologiske mangfoldighed.20/1-2013
Jeg er imod det 13 etager høje punkthus, som der er planer om at bygge, der hvor det nuværende Damhus Tivoli er placeret. Jeg synes, det ville være synd og skam for et ellers så rart og naturskønt område, hvis et højt etagehus kommer til at rage op midt i det hele. Og kun 5 meter fra fredningslinjen? Det kan simpelthen ikke passe!19/1-2013
Jeg vil gerne deltage i protesterne mod den planlagte bebyggelse ved Damhuskroen.
Jeg bor lige på den anden side af søen og er en flittig bruger af stierne omkring den og af Damhusengen.

Det vil være fuldstændig malplaceret og ødelæggende for det synsmæssige helhedsindtryk af området at anbringe et såkaldt "Punkthus" i 13 etager på hjørnet af Damhussøen. Det passer heller ikke ind i det omliggende villakvarter, hvor byggehøjden højst må være 8,5 m i 2½ etage.

Hertil kommer det helt urimelige i at hæve bebyggelsesprocenten fra de nuværende 40%, der også gælder for de omliggende kvarterer, til helt op til 120% - også under hensyn til vilkårene for fugle og vildt i området, som nævnt af Naturfredningsforeningen i deres indsigelse. Der skal være frit og parkagtigt, gerne med den planlagte rækkehusbebyggelse i 2 etager.18/1-2012
Det er helt ødelæggende på mange planer, at bygge et højhus tæt på Damhussøen.
Oplevelsen af et sammenhængende stykke natur bliver ødelagt, æstetisk er det rædselsfuldt grimt og ude af harmoni i det 'lave område' det ligger i i øvrigt - kort sagt: lad det endelig ikke ske!17/1-2013
Vi er i mod opførelsen af et 13 etagers boligkompleks ved Damhussøen. Damhussøen er et unikt fristed både, når det gælder at gå eller løbe sig en tur, men det er også et unkit fristed for øjet. Et sted hvor man kan skue vidt og bredt og nyde naturen. Et fristed for både høj og lav.
Nu vil man sælge det fristed for at en kommune kan få nogle skattekroner i kassen.
Det synes vi er under al kritik.
Vi er klart i mod lokalplanforslaget, men vi tvivler på, at borgerne bliver hørt andet end som en lille baggrundsstøj efter at den endelige beslutning er taget af lokalpolitikere i kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune.16/1-2013
Jeg er totalt imod planerne om at placere et mega højhus lige ned til Damhussøen på Damhus-tivoli-grunden.
Intet sted omkring vores dejlige og fredede Damhussø vil man kunne undgå synet af dette højhus, som i øvrigt også er helt ude af harmoni med den øvrige bebyggelse i området.15/1-2013
Jeg er imod lokalplanens indhold, hvad angår Punkthuset, som efter min mening er alt for højt i forhold til omgivelserne.
Huset bør højdemæssigt højst være på niveau med Damhuskroens hovedbygning.14/1-2013
Jeg vil gerne protestere mod ovennævnte Lokalplan specifikt ift. opførelse af 13. etagers højhus.

Ingen ejendomme eller huse med beliggenhed ud til Damhussøen er mere end 3. etager i højden på nuværende tidspunkt. Højhuset vil derfor være i stærk disharmoni med området.

   Til top

Opdateret d. 8.1.2014