Udviklingsplan for

Damhusengen og -søen,
Krogebjergparken og
Grøndalsparken

   

Udviklingsplanen er en 10 års plan. Udkastet til udviklingsplanen og plejeprincipper udarbejdes af Center for Park og Natur med bistand af et parkbrugerråd. Planen skal godkendes af Borgerrepræsentationen og Fredningsnævnet, når fredningsplanen er vedtaget, antageligt i 2008-201?.
 •   Parkbrugerrådet for Damhusengen og -søen m.fl.
  Medlemmer

 •   Center for Park og Naturs 4. udkast - udsendt marts 2010

 •   Center for Park og Naturs side med baggrundsmateriale og oplysninger om parkbrugerråd

 •   Praktiske oplysninger for Damhussøen og -engen m.fl.

 •   Regler for fiskeri i DamhussøenVandplanen for Harrestrup Å er under udarbejdelse. Udkastet til vandplanen udarbejdes af Miljøkontrollen. Det forventes offentliggjort til høring i december 2008.
 •   Link til Harrestrup Å vandsystem -
spildevandsplan og vandrammedirektiv


Fredningen af Vigerslevparken, Damhussøen, Damhusengen, Krogebjergparken og Grøndalsparken
Fredningsforslaget er godkendt af Borgerrepræsentationen den 30. august 2006. Derefter behandles det af fredningsnævnet, der arrangerer høringsmøder og behandler indsigelser om forslaget. Fredningssagen forventes afsluttet i 2008.
 •   Link til fredningssagen


Opdateret d. 9.1.2013