Københavns og Frederiksberg Kommunes

Skybrudsplan 2013


Hvad mener du om planen?
Se andres mening
på Kommunens side
blivhoert.kk.dk

 

Københavns Kommune inviterer til høring af Skybrudsplan for Frederiksberg Vest og København Vest omfattende Brønshøj-Husum, Vanløse, Valby og Kgs. Enghave.

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har udarbejdet skybrudsplaner, der overordnet beskriver de kriterier og principper, som der vil blive arbejdet efter for skybrudssikring af København. I forlængelse heraf har kommunerne konkretiseret og belyst skybrudsinitiativer og forskellige forslag til løsninger, der kan medvirke til at reducere skaderne i forbindelse med skybrudshændelser.

Skybrudsplanerne er aktualiseret af, at kloakkerne i København ikke kan rumme eller hensigtsmæssigt bringes til at rumme de ekstreme mængder regnvand, der kommer under skybrud. Det er derfor er nødvendigt at sikre etableringen af et sammenhængende net af skybrudsboulevarder, grønne grøfter, åbne kanaler eller underjordiske rør, som kan lede vandet uden om kloakkerne og hen, hvor det ikke gør skade f.eks. i havnen, i søer eller i grønne områder.

For områderne København Vest og Frederiksberg Vest er der udarbejdet en masterplan for skybrudsløsninger. Løsningerne er beskrevet og belyst med beregninger samt deres samspil med andre planer, herunder Helhedsplanen for Harrestrup Å, hvor nærmere drøftelser med repræsentanter for Vanløse forventes indledt i 1. Kvartal 2014.

En beskrivelse af de overordnede kriterier og principper samt løsningsforslagene er af Københavns Kommune sendt til høring. Høringsfristen løber til den 2. februar 2014, og der er aftalt et borgermøde i Vanløse om planerne den 15. januar 2014 kl. 19 i Kulturstationen Vanløse på Frode Jakobsens plads.

I lighed med tidligere høringer tilbyder Vanløsebasen en let adgang og en række links til det udarbejdede materiale, og samtidigt tilbyder Vanløsebasen at etablere et debatforum ved at stille kapacitet til rådighed for kommentarer til planen og umiddelbart inden høringsfristens udløb at fremsende de modtagne kommentarer til Københavns Kommune.

Link til Hovedrapport København V (åbner som pdf)
og
link til Resumé København V

På siden "Bliv hørt" findes supplerende materiale i form af 24 bilag


Løsningseksempler:

Nedenfor vises en række skitser over 3 forskellige områder i Vanløse med eksempler på situationen, dels i tørvejr og dels ved skybrud efter etablering af skybrudsløsninger.

Skitserne er hentet fra Kommunens hjemmeside, der indeholder Hovedrapporten

Skitserne nedenfor kan klikkes op til stor størrelse.• DAMHUSSØEN central forsinkelse  forslag 1 og 2
   - se Hovedrapport side 54 - 61 - 62


Damhussøen i hverdagsregn - Forslag 1


Damhussøen i skybrud - Forslag 1

Damhussøen i snit - Forslag 1


Damhussøen i hverdagsregn - Forslag 2


Damhussøen i skybrud - Forslag 2


• GRØNDALSPARKEN som forsinkelsesbassin
  - se Hovedrapport side 59 - 61


Grøndalsparken i tørvejr


Grøndalsparken i skybrud• JYLLINGEVEJ som skybrudsvej og forsinkelsesvej
  - se Hovedrapport side 52 og 66


Jyllingevej - snit - i et skybrudJyllingvej i tørvejrJyllingvej i hverdagsregnJyllingvej i skybrud
• Se også:

   Skybrudsveje i hovedrapportens side 59 og78
   Harrestrup Å side 90
   Anbefalinger til videre arbejde side 100


 • Kbh. Kommunes Vandløbsregulativer

 • Styrestrategi for det københavnske sø- og vandløbssystem


 Til top

Opdateret d. 25.1.2014