Københavns Energi har gennemført renovering af kloaksystemet
i vejene i en del af Vanløse.

Arbejdet er udført af firmaet UPONOR.

Arbejdet udføres med moderne No-Dig-teknik - uden opgravede veje og fortove. De gamle rør fores med et nyt plasticrør. Store blå biler og rullevis af grønne rør bliver et fast indslag i gadebilledet i kvarteret i dette forår.

   

Processen starter med en spuling af kloakledningerne. Alle beboere, som bliver berørt af processen, informeres direkte af Uponor om tidspunkt og evt. gener.

Ved Uponors No-Dig-teknik anvendes et OMEGA-LINER® plastrør.
Røret er produceret som et "fold-sammen og fold-ud"-rør baseret på PVC/PE ethylencopolymer, specielt konstrueret til renovering af rørledninger i dimensions- området Ø100-450 mm.
Produktet ligger fra fabrikken sammenfoldet på store ruller og trækkes derfor let gennem de nedslidte kloakrør fra brønd til brønd.

   

Det sammenfoldede plastrør gøres fleksibelt med damp, så det folder sig ud – hvorefter den maksimale kontakt til det eksisterende rør sikres ved at blæse Omega-Liner røret op med trykluft.
Når røret er på plads, sendes en skærerobot ind i den nye plastledning for at åbne for tilslutning af stikledninger.
"Udposninger" viser, hvor forgreninger og stikledninger befinder sig. Robotten skærer nu åbninger til stikledningerne, der så kan tilsluttes ved hjælp af en såkaldt hatprofil.

   

Omega-Liner kan klare de fleste skader fx. revner, ødelagte rør, lækager, indsnævringer i røret - og endda mindre forskydninger i samlingerne.

Alle fotos er lånt fra Uponors hjemmeside

Opdateret d. 26.2.2008