Bygge- og Teknikudvalget

Dagsordnener og
beslutningsprotokoller
findes på www.kk.dk

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 20. november 2002

Sager til beslutning

15.  Medlemsforslag stillet af Joan Jensen (A), Winnie Larsen-Jensen (A), Johannes Nymark (A), Monica Thon (B), Sven Milthers (F), Jens Johansen (F) og Mikkel Warming (Ø) om nedsættelse af arbejdsgruppe om det videre arbejde med Jernbane Alle mv.

BTU 545/2002 J.nr. 21229.0182/02

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Medlemsforslag stillet af Joan Jensen (A), Winnie Larsen-Jensen (A), Johannes Nymark (A), Monica Thon (B), Sven Milthers (F), Jens Johansen (F) og Mikkel Warming (Ø):

 

"Forslag til beslutning stillet af A-B-SF og Ø

At der nedsættes en arbejdsgruppe mellem forvaltning og lokalområdet om det videre arbejde med trafikomlægning og pladsetablering på og omkring Jernbane Alle.

Motivation:

Området omkring Vanløse Station vil de næste år gennemgå en stor forandring. Der kommer Metro, der kommer stationscenter og området vil blive et af Københavns store trafikknudepunkter.
Lokalområdet vil meget gerne være med i beslutningsprocessen om hvordan f.eks. trafikomlægningen skal foregå, samt hvordan pladserne på og omkring Jernbane Alle – Stationscentret kommer til at se ud. Derfor dette beslutningsforslag. Det bør ligeledes overvejes, om Vanløse / Grøndal-området skal være det næste bydelsområde, der skal have udarbejdet en trafik- og byrumsplan."

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 20. nov.2002

Godkendt. Forvaltningen udarbejder en indstilling.

 Til top

Opdateret d. 26-11-2002