Bygge- og Teknikudvalget

Dagsordnener og
beslutningsprotokoller
findes på www.kk.dk

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 20. november 2002

Sager til beslutning

16.  Trafiksanering af Jernbane Allé

BTU 571/2002 J.nr. 2111.0078/02

INDSTILLING OG BESLUTNING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,
   •   forvaltningen igangsætter projektudviklingen af en trafiksanering af Jernbane Allé
    at der i tilknytning til projektudviklingen nedsættes en følgegruppe bestående af borgere og interessenter fra Vanløse

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 20. nov. 2002

Sagen blev udsat

 Til top

Opdateret d. 26-11-2002