Københavns Kommunes Helhedsplan for Harrestrup Å

samt
Links til Vandhandleplanen
og anden information


Hvad mener du om planen?
Se andres mening
på Kommunens side
blivhoert.kk.dk.


 

Å-projekt får store konsekvenser for Damhusengen

Per Stengade, Formand for Enggruppen og tovholder for Natur & Miljø i Vanløse Lokaludvalg skriver:

Den 2. September blev projektet for Harrestrup Å sendt til høring i 8 uger frem til 25. Oktober (siden forlænget til 11.nov.). Men allerede nu har man sat penge af til gennemførelse af høringsmaterialets indhold.
Umiddelbart kan det virke spændende og atraktivt. Men når jeg ser på de faktiske forhold på stedet, bliver jeg noget bekymret.

Damhusengen er det største og mest brugte parkområde i Vanløse, som efterhånden fungerer perfekt for de mange brugere. Det må vi hæge om.

Store dele af blomsterengen, som er udviklet gennem århundreder, vil blive gravet op og kommer ikke hurtigt igen. Andre områder bliver hævet og dækkes med jord. Åen vil sluge vandet fra de våde områder og derved ændre forholdene for planter og dyr i et efterhånden særdeles atraktivt område, der tiltrækker mange ornitologer og biologer.

Mulighed for skøjteløb forsvinder også. Engen bliver delt i to, kun forbundet med et par broer. Der bliver plantet træer og buske langs den nye å, så det store udsyn brydes. De historiske spor forsvinder. Og så vil jeg spørge: Hvor langt ryger en fodbold, når man rammer ved siden af målet - Man må da håbe, at spillerne kan svømme.

Projektet har været behandlet på Vanløse lokaludvalgs møder torsdag d. 19. september og torsdag d. 21. november , og der er indsendt høringssvar. Dette kan ses på kommunens hjemmeside "Bliv hørt" sammen med en lang række andre høringssvar, bl.a. fra de berørte tilstødende kommuner

Projektet og Teknik-& Miljøudvalgets behandling kan ses på TMU-referat fra 26/8 (klik her) - og se bilagene om Damhusengen nederst på siden, især Bilag 2d om Damhusengen og derefter bilag 2c også om Damhusengen. Krogebjergparken er i bilag 2b.


 

De følgende 5 linier er links til kortskitser i planen og derefter følger links til Vandhandleplanen og anden information om Harrestrup Å og Damhusengen:

• Oversigtsplan for Damhusengen

• Damhusengen udsnit nord

• Damhusengen udsnit syd

• Oversigtsplan for sydlige del af Krogebjergparken

• Oversigtsplan for Damhussøen

og

• Skitse som Damhusengen stort set ser ud i dag

 


Om "Den blå by" VANDHANDLEPLAN for Københavns Kommune

Planen var i høring fra 22/6-12 til 2/9-12. Til top

Opdateret d. 24.11.2013