Borgermøde om
Københavns Kommunes Helhedsplan
for Harrestrup Å
31. oktober 2013 kl. 19
i Kulturstationen Vanløse

Som en del af høringsprocessen omkring Harrestrup Å-projektet afholdes der borgermøde i Vanløse d. 31. oktober, arrangeret af Teknik- & Miljøforvaltningen i samarbejde med Vanløse Lokaludvalg.

Her vil kommunen redegøre for projektet. Lokaludvalgets rolle vil være at inddrage den lokale viden samt behov og ønsker i den endelige udformning af projektet.

Det vigtigste må dog være, at der kommer til at løbe rent vand i åen uden kloakoverløb ved skybrud. Dernæst må der tages behørigt hensyn til de eksisterende forhold og funktioner i parkerne.

Et af de områder på Damhusengen hvor åen skal løbe midt ned igennem, hvis projektet gennemføres i sin nuværende form. (Foto: Per Stengade)

Opdateret d. 13.10.2013