Vanløse Stations   
forpladser 
 
Vanløse Torv og Frode Jakobsens Plads

I forbindelse med ombygningen af Vanløse Station i 2003-05 blev der anlagt to forpladser ved Vanløse Station.

Den nordlige plads - Vanløse Torv - blev indviet 3.dec.2004. Den ejes af Københavns Kommune, Vej & Park.

Den mindre plads syd for stationen er navngivet Frode Jakobsens Plads. Den tilhører Holberg Fenger Invest A/S.

       Hvem var Frode Jakobsen?
Frode Jakobsen (f. 1906 på Mors, d. 1997 i Roskilde) var en kendt politiker og under Danmarks besættelse en fremtrædende modstandsleder og en af lederne af Danmarks Frihedsråd.
FJ var minister uden portefølje i befrielsesregeringen og derefter socialdemokratisk medlem af Folketinget 1945-73, valgt i Østre Storkreds, opstillet i Brønshøjkredsen. FJ var formand for den danske FN-delegation i 1962-66 og var desuden medlem af Europarådets parlamentarikerforsamling.
FJ deltog i Vanløse i mange møder i Jernbanecaféen, der lå, hvor SuperBrugsen nu har til huse over for Vanløse Station, og i møder i det nærliggende socialdemokratiske ungdomshjem, hvor børnehaven Valborg nu holder til.


  
 Til top

Opdateret d. 14.11.2006